Hunok Nagy Szövetsége
Felhasználók
Online vendégek: 3

Online tagok: 0

Regisztráltak: 2
Legújabb tag: Hnsz
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Tudomány, történelem...


Osiris sírja Egyiptomban és a gízai piramisok
Kutatási anyag - 2007A gizai piramisok építőjeként az - egyébként magyarul író-olvasó és beszélő - „egyiptomi” népet jelöli meg a tudomány, az épületek korára pedig 4500 évet ad meg. Az élet úgy hozta, hogy Boszniában is felfedeztek egy legalább 17.000 éves piramis-együttest, az egyikükön talált – hasonló korú – felirat pedig szkíta-székely-magyar rovásbetűket tartalmaz. Elismert és hiteles szakértők a Szfinx (arabul: Abu Hun = Hun Apu) korát legalább 10-13.000 évben, míg a Nagy Piramis, az eredeti alapkőzeten álló magjának korát, 70-100.000(!) évben határozzák meg. Ezek után mit gondoljunk az 1914-ben felfedezett, majd 1995-ig elhallgatott függőleges aknajárat koráról, melynek mélyén Osir (Osir = ŐS ÚR) Sírja található. Manapság már vízzel elárasztva. A lefelé hatoló aknából számos oldalfolyosó indul, keresztül-kasul beszőve a Gízai Platót. Akár egy teljes panteont is rejthet a felfoghatatlanul régi barlang- és járatrendszer.

A huszadik század elején sorozatban születtek a szenzációsabbnál szenzációsabb régészeti felfedezések. Gondoljunk csak pl. Tuth-Ankh-Amon sírkamrájának megtalálására, vagy a maya, azték és inka romvárosok nagyközönség előtti megismertetésére. Ezt követően, nagyjából a világgazdasági válság idején, a helyzet kezdett megváltozni, mind határozottabban uralomra került egy olyan, nemzetek felett álló csoport, melynek meghatározott céljává vált a régészeti leletek kisajátítása, olykor nyílt katonai akcióval történő elrablása, miként az pl. a Holt-tengeri tekercsek esetén történt.

A régészeti leletek megsemmisítése mindennapi gyakorlattá vált, gondoljunk csak az amerikai hadsereg iraki „tevékenységére”, ahol ennek „eredményeként” leletek tízezrei semmisültek meg örökre az emberiség számára, köztük rendkívül ősi hun települések is…

Ahol pedig nem sikerült a leleteket megsemmisíteni, lesöpörni a térképről, ott olyan embereket neveztek ki „régészeti vezetőknek”, akik az elvárt irányvonalat követik, híven engedelmeskednek a hazugságvár építőinek, legyenek akár Egyiptomban, akár Afganisztánban, akár Magyarországon….

Az idő azonban túlhaladja őket. A hazugságokat csak mindig újabb és újabb hazugságokkal lehet fenntartani, ehhez pedig igen jól szervezett rendszer kellene. Maga a rendszer természetesen lehet a végtelenségig jól szervezett, de mivel emberek alkotják, akik hibáznak is olykor, a hazugságvárnak erősen repedeznek bizony a falai. Olyannyira, hogy egyes bástyái már le is omlottak.Giza Nagy Piramisai

Lassan megszámlálhatatlan tömegűvé duzzad a piramisok építési módját magyarázni próbáló elméletek száma. A legkülönbözőbb és olykor a legvadabb elképzeléseket olvashatjuk. Viszont minden magyarázat annyit ér, amennyit a gyakorlatban sikerül igazolni belőle, ilyen pedig egyetlen egy sincs. A ma űr- és atomkorszak technikájával nem tudnánk felépíteni a Nagy Piramist. Pláne ha tekintetbe vesszük a kövek olykor több száz km-ről történő odaszállításának módját is.

További problémát jelent a piramisok kora. Mivel megalkotásuk hihetetlen matematikai- és építészeti ismeretet feltételez, ezeket rögzítették is a követbe, meg kellett találni azt a kort, melyben ez egyáltalán lehetséges volt, hiszen a gízai piramisokról nem maradtak fent feljegyzések, nem tudni ki, mikor és milyen célból alkotta azokat. A „választás” a Nagy Piramis esetében Khufu fáraóra esett, rá ugyan semmiféle ilyen utalás ugyan nem létezik, ám kinek nevét vörössel felfestette az egyik, a királykamra feletti tehermentesítő kamrákat kutató régész. Ráadásul helyesírási szempontok szerint hibásan. Olyan jeleket alkalmazott, amelyek Khufu korában még nem is léteztek. A hivatalos tudománynak ennyi már elég is volt, hogy építtetőnek megjelölje…

A dolgot tovább bonyolítja, miszerint a mai napig sem sikerült eldönteni egyértelműen, hogy a kváderkövek tekintélyes részét valóban kibányászták és méretre faragták, vagy pedig egyenesen kiöntötték a helyszínen. Nem másból, mint betonból!
1. ábra. Khufu piramisa. Jól látható, a bejárat magasan a föld felett nyílik. Ez azért van, mert az eredeti piramismagra számos további réteget húztak, a földalatti lejárat szögét azonban nem akarták megtörni a későbbi ráépítők. A piramis eredeti magassága a Királynő-kamráig tartott csak, majd a következő építési szakaszban emelték fel a Királykamráig.
2. ábra. Khefren piramisa. Jól látható, itt az eredeti bejáratot kétféleképpen is megtoldották. Az egyik meghosszabbítás a Khufu piramisának szögét követi, míg a másik a föld alá tesz egy kerülőt. Ez a piramis állítólag nem tartalmaz kamrákat.
3. ábra. Menkaure piramisa. Az előző kettőnél jóval kisebb. Az ábrán a hajdani magot is feltüntettük. Az eredeti kijárat helyett egy teljesen új folyosót és földalatti kamrát alakítottak ki. Belső kamrákról nem tudunk.

A gigászi építmények korát végül 4500 évben határozták meg. Igaz, már akkor sejtették, a dolog képtelenség, hiszen a Szfinx és a „Szfinx temploma” ennél sokkal idősebb. (Az eredetileg oroszlántestű és arcú szobor csak jóval később kapott emberfejet.) Az erózió nyomainak feltárása kimutatta, hogy bizony legalább tízezer évesek. A Szahara története során a közelebbi múltban csak egyetlen egyszer volt "nedvesebb" periódus, a klímakutatók ezt az időszakot valahol 10-13.000 év között határozzák meg. Az egyiptológusok próbálkoztak az esővíz marta nyomokat szélfútta vágatoknak bemagyarázni, de arról már elfeledkeztek, a szél nem igazán szokott függőleges irányban rombolni valamit…4. ábra. Felülnézetben látható Osir sírjának bejárati helye.

A legmegszállottabb dogmatikusok sem tudtak azonban mit kezdeni Bihari Gábor fényes bizonyításával, miszerint a Nagy piramisokat nem egyszerre, hanem különböző korokban építették, az egyes fáraókat esetleg „restaurátoroknak” lehet tekinteni, ám messze nem építőknek. Bihari Gábor igazolta, hogy a Királynő-kamra volt egykor a piramis csúcsán, maga a piramis lépcsőzetesnek épült (eredetileg tehát „peremes”-nek), és az alapjait nagyjából 100.000 (!) éve fektették le.

Az egyiptomi civilizáció rendkívüli ősiségére egyébként az egyiptomi királylisták is utalnak, ugyanúgy több százezer évnyi beláthatatlan régmúltba visznek bennünket vissza ahogy a sumérok megfelelő listái. A két lista ráadásul sok tekintetben egyezést mutat.

A gízai piramisok „ura”, Zahi Hawass mindenfajta más véleményt és vélemény-nyilvánítót legyaláz, mely az övétől eltér, és azon régészek számára még az országba lépést is megtagadtatja, akik eltérnek a hivatalos „dogmától”, mint pl. a „szellőzőjáratok” végén a rejtett kamrákat felfedező német professzortól, Gantenbrinktől. Neki (sem) engedte meg, hogy a „szellőzőaknából” kihozza az ott talált fadarabot, és kormeghatározást végezzen rajta. Az egyiptomi piramisokat minden áron az egyiptomiak alkotásának kell betudni…., Ami önmagában még nem lenne gond, de akkor meg kellene említeni az egyiptomiak őseit is, akik bizonyítottan kaukázusi népek voltak, és az ősi egyiptomiak nyelvét, ami magyar.5. ábra. az egyiptomi "szárnyas napkorong"

Mind a nép nevére, mind a nyelvére utal a "szárnyas napkorong". A szárny, mint "befejezetlen madár", MAD hangértékkel bír, míg a napkorong Rá, vagy Ré azaz az Úr. Összeolvasva: MAD-ÚR, azaz MAD-AR! A "szárnyas napkorongról" pedig egyértelműen tudjuk, a sumérok is előszeretettel alkalmazták. Mivel pedig a sumér nyelv is lényegében azonos a magyarral, annak tulajdonképpen nyelvjárásának tekinthető, a nyelv, a kultúra és természetesen a nép útja ily módon - is - lekövethető.6. ábra. Osir sírjának mélybenyúló aknájának és magának a sírnak röntgenrajza. Figyeljük meg az egyes szinteken szerteágazó járatrendszerek kiindulópontját, valamint azt, hogy a sír körül víz található. (Emlékezzünk Atilla „Föld alá víz alá” temetésére, ahol hasonló szisztémát követhettek, és a hármas koporsóra is!) Ez az ábra az 1914-es feltárások alapján készült. 1995-ben aztán a sírhelyet a középső szintig elárasztották vízzel.

A piramisok építésének célja a következő, a megválaszolandó kérdések sorában. Itt is a legváltozatosabb elképzelések születtek. Kezdve a magtárolóktól, a napórán át a fáraósírokig. A hivatalos tudományt egyáltalán nem zavarja az a cseppet sem mellékes körülmény, miszerint a piramisban fáraót soha nem találtak, mert hogy a Királyok völgyébe temették őket.

Graham Hancock és Robert Bauval megsejtett valamit, amikor az „Orion övét” vélte felfedezni a három nagy piramis elhelyezkedésében. A hasonlóság azonban még nem magyarázza a célt magát. Akkor hát miért éppen az Orion?

Nos, a kérdések megválaszolásához minden esetre a kutatónak először is magyarul kell tudni. Nekünk ez szerencsére megadatott, így minden lehetőségünk megvan a helyes válaszadásra is.

Dr. Baráth Tibor professzor az 1950-es években igazolta, az egyiptomi hieroglifák magyarul olvashatók. Borbola János ezen a nyomon elindulva már több egyiptomi kódexet fejtett meg, olvasott el (mai) magyarul. Varga Csaba pedig az egyiptomi démotikus és az ősi szkíta-székely-magyar ábécé azonosságát bizonyította. Ha pedig két ábécé teljes mértékben azonos, akkor azonos a nyelv is, mely használja!Olvassuk, együtt, magyarul!
Ismerkedjünk meg a témánk szempontjából fontos nevek helyes hangzósításával!
Vegyük az ősöket:
ORION = ÚRI HON
OSIR (Egyiptom Főistene) = ŐS ÚR - (szimbóluma a Nap –, a Napatya, Rá vagy Ré)
ISIS (eredetileg ISA/?/ - Osir felesége) = ŐS ŐS (Mindenek Őse) – (Azonos a Földanyával -, csillaga a Vénusz, illetőleg a Szíriusz)
HORUS (Osir és Isis fia) = HOR (magas, kiemelkedő) ŐS – (Azonos a Holddal/?/)
Most nézzük a gízai piramisok neveit:
KHUFU = ÉG(I) FŐ
KHEFREN = ÉG(I) FŐ ÚR NŐ
MENKAURE = MÉN (férfi, aki az) ÉG URA
Nézzük Egyiptom nevét!
EGIPTA = ÉG(I) APA FÖLD(je) - igazából levezethető a KHUFU névből is, hiszen K = G, F = P (Az egyiptomiak a legősibb szövegeikben még csak a zöngétlen mássalhangzókat jelölték.), Vagyis GHU - PU = ÉG(i) APA (APU). a TA = TA(laj) azaz föld. Egyiptom nevére vonatkozóan a "Piramisok földje" tökéletes és kifejező! De mindez csak magyarul érthető meg. Merthogy, magyarul van.
Az elnevezés teljesen konzekvens a közeli országok nevével SIRIA = ŐS - ÚR - IA (ŐS ÚR FÖLDJE), JORDANIA = JÓ - ÚR - HONA, IRAK = ÚR - ÉG(I), azaz ÉG(I) ÚR, IRÁN = ÚR - HON, SUMERIA (= SZEMURIA - SZEM = MAG) = MAGARIA = MAG((asságos) ÚR FÖLDJE, stb.


Mit rejt a föld mélye?

Leírások, mondák és „mítoszok” szólnak a piramisokban lévő „titkos” kamrákról, a beléjük rejtett „titkos” iratokról, melyek az emberiség igaz történetét tartalmazzák. Khufu nagy piramisában számos kamrát találtak, és még számos létét titkolják…, Khefren piramisában egyetlen kamrát sem, Menkauréban úgyszintén. A nagy piramisok alatt is leltek rejtélyes üregeket, de ezek feltárásával sem jutottak semmivel előbbre.7. ábra. 1914-ben készült vázlat Osir sírjának legfelső szintjének feltárási munkálatairól.

1914-ben (miként arról az Illustrated London News 1914. május 30-i száma beszámolt), nagyjából félúton a Nagy Piramis és a Szfinx között sikerült felfedezni egy mélybe nyúló, szerteágazó kürtőt. Legmélyén egy barlangszerű kialakításban magára Osir sírjára is rábukkantak. A felfedezésről mélyen hallgattak egész 1995-ig amikor Zahi Hawass egyik tévés interjújában elszólta magát, miközben Graham Hancock könyve kapcsán kérdezgették. Akkoriban a Fox tévé be is mutathatott néhány felvételt. Hawass állítása szerint semmi különöset nem találtak ott…. Hogy, hogy nem, ezóta a teljes kamrarendszert elöntötte a talajvíz…

Teljesen logikus, hogy a legnagyobb piramis alatt Egyiptom Ősura, azaz Osir nyugszik. Azt is tudjuk, a Gizai Platót keresztül-kasul behálózzák a mesterséges és természetes földalatti járatok. Mindezt azokból a beszámolókból ismerjük, amikor még mindezekről írni is lehetett. Ha pedig a Nagy Piramis alatt a legnagyobb ős nyugszik, akkor rögvest magyarázatot találhatunk a teljes gizai piramis-együttes építésének céljára és eredetére. Khefren és Menkaure piramisa ugyanis pontosan ugyanilyen rejtélyes módon, több rétegben épült, alattuk egymással (is) összeköttetésben lévő, titkos kamra- és járatrendszer. A járatok és kamrák hihetetlenül bonyolult, sok-sok emelet mélységbe lenyúló rendszere több száz hektáron terül el. A törökországi földalatti városokkal ellentétben (a legismertebb közülük Derinkuyu), ezekben bizonyára sohasem laktak. Egyfajta Szent város lehetett, az „Istenek” földi nyughelye. A föléjük emelt piramisok egyrészt jelölésként, másként védelemként is szolgáltak.8. ábra. Osir sírjának második szinje.

Ha a dolog így áll, akkor a Khefren piramis alatt Isisnek kell nyugodnia, a Menkauré piramis alatt pedig Hórusznak. Azaz a piramisépítők az ősöknek, a „Szentháromságnak” emeltek emléket, miközben sírjukat egy-egy piramissal jelölték, „nagyságuknak” megfelelően. Akkor miért is éppen az Orion övét jelképezi a piramisok elhelyezkedése? Erre már a kérdésben is ott a válasz. Orion = URI HON, vagyis éppenséggel azt a csillagképet „építették fel” piramisokból a Földön, ahonnan az alattuk nyugvó ősök érkeztek!

Ez a fajta szentháromság-felfogás tökéletesen azonos a sumér szentháromság-felfogással, vagyis a még annál is sokkal ősibb magyar ősvallással. Ezért kell tehát hallgatni az alkotás céljáról, az alkotás mibenlétéről és az alkotók kilétéről….9. ábra. Osir sírjának harmadik szintje. A szemközti falon jól láthatók a szkíta-székely-magyar rovásjelek.

Pontosan ugyanezt a hármas piramisrendszert találjuk meg a kínai földpiramisok esetében, a boszniai, legalább 17.000 éves hármas piramisnál, és a Teotihuacanban is. Az ottani piramisok kb. 10.000 évesek. Az elrendezés azonban kissé eltér. Emellett valamennyi helyszínen hatalmas alagútrendszer is fellelhető.

Magyarországon, a Pilisben is megvoltak (megvannak?) a magunk piramisai is. Vajon valaha feltárhatók lesznek?10. ábra. A FOX tévé röntgenrajza Osir sírjáról. Az egyes szintekről elágazó járatok kiindulási pontjait már csak részlegesen jelöli.

Tanulságként összefoglalhatjuk: amíg egy, a világűrből érkezett „isten” csak a helyi népek „legendáiban” él, addig nincs nagy baj, még akkor sem, ha netán ennek a legendának megtalálják a sírját (ugyanis maga Hérodotosz is megemlíti létezését), hiszen rá lehet fogni, „szimbolikus” sír. A gondok akkor kezdődnek, amikor kiderül, ennek a „Földre szállt istennek” a sírja esetleg százezer éves, azt pedig, hogy a sírjára magyarul van felírva a megjelölés, az már több mint kínos. Árasszuk hát el gyorsan vízzel, míg még nem késő, és netán kiderül a történelmi igazság…11. ábra. A törökországi Derinkuyu földalatti városa. Kora, építői, célja egyaránt ismeretlen. 13 emelet mélységbe nyúlik le. Félszáznál is több kisebb-nagyobb hasonló települést fedeztek fel Törökországban eddig. Ezek egymással is kapcsolatban állnak. Olykor kilométerek tucatjain át köti őket össze a végtelennek tűnő földalatti járatok sora.

Források:
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete
Vojtech Zamarovski: A felséges piramisok
Erich von Daniken: Bizonyítékok
Bihari Gábor: Atlantisz – az elsüllyedt birodalom nyomában
http://www.guardians.net/hawass/osiris1.htm
http://www.tribwatch.com/sphinx.htm
http://www.archaeology.org/0009/abstracts/crypt.html
http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/tumba_osiris/shaftos1a.htm


12. ábra. A turisták által is látogatható részleg Derinkuyuban.

http://aranylaci.fw.hu/osiris/osiris.htm
Nyílt levél a haza árulónak?
“Földönfutóvá tettek!” Nyílt levél Orbán Viktorhoz!

Olvasónk e-mailt küldött a Bal-Rad-nak. Ebben leírja A CSALÁD TRAGÉDIÁJÁT!

A Bal-Rad ezt az e-mailt NYÍLT LEVÉL FORMÁJÁBAN közzéteszi! Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a szándékunk szerinti címzett!Miniszterelnök Úr!

Olvastam az önök kilakoltatással kapcsolatos írását.Sajnos bennünket is kilakoltattak télvíz idején Schadl ès társai..szerintem igazságtalanul.

Röviden a történetünk:

2007-ben a Raiffaisen bankal áltunk szerződésben 54 ezer forint per hó részlettel.
Rendesen fizettük évekig majd ezt felemelték az állitólagos válság miatt 98ezer forintra.

Ezt is fizettük. Édesapámnak 2010 januárban megszünt a munkahelye, 2hónapig nem dolgozott kértük a bankot hogy kevesebbet fizethessünk, válaszra se méltattak.

2010 áprilistól sikerült elhelyezkednie jelenleg is ott dolgozik. Akkorra már a bank követelte az elmaradt törlesztő részleteket kamatostól, plussz az aktuális havi részletet amit nem tudtunk már fizetni.

Ekkor átadta a Schadl behajtó irodának az ügyünket. Többször jártunk Schadlnál részletfizetés kérés ügyben, megoldás ügyben, azt igérte amíg fizetünk addig nem raknak ki.

Édesapám fele fizetését elkezdte tiltani a Schadl iroda, évekig tiltották, aztán amikor a bank a pénzénél volt elárverezte a házunkat.

Próbáltunk a Delta faktoringal egyezkedni sikertelenül. Közben az eszközkezelő, az önkormányzat segítségét kértük többízben, minden honnan csak az igéreteket kaptuk. Évekig hitegettek,az eszközkezelő nem is válaszolt. Végül 2015.11.05.én kaptunk egy levelet Schadl úrtól hogy 30.án 10 órakkor kilakoltatnak rendőrséggel, télvíz idején!

Soha semmit nem írtunk alá, mindent a hátunk mögött intéztek! Utólag értesítettek mindenről Schadl, közjegyző, földhivatal.

A banki elszámolást sem velünk intézték! 15 nap alatt nem tudtunk semmilyen megoldást találni.

Az életünk nagyrésze ottmaradt az általunk épített házban.

Jelenleg illegálisan lakunk egy penészes raktárban, nincs lakcímünk, nincs esélyünk hitelre újrakezdésre. Földönfutóvá tettek! Csütörtökön kiköltöztünk,vasárnap már eladták a házunkat fillérekért! Az Orbán Viktor szava ennyit ér miszerint “Senkit nem hagyunk az utcán”

Ön szerint ez igazságos? Tiltani a fizetését és kirakni az utcára?

T. A. kilakoltatott banki adós.

Bal-Rad komm: Olvasóink fantáziájára bízzuk a komment szövegét.

Ezek is csak olyan szerencsétlen hülyék, mint én!!! És persze senki sem mondja el nekik, hogyan is működik ez a globális bankár-politikus-jezsuita maffia rendszer évszázadok óta. Senki nem gondol bele mit is jelent a rendszerben maga a KAMAT, a vegytiszta levegőből előállított, soha nem létezett pénz, aminek nevében nem pár száz éve, hanem sok ezer éve teszik tönkre, veszik el emberek tíz és száz millióinak az életét. Most én is sorra kerülők a hülye fejemnek köszönhetően. Pedig én csak alig több mint 240 ezerrel tartozom ennek a világterrorista vérszívó bandának és nincs segítség! Egyetlen tehetősebb rokonomra sem számíthatok, az internetem, kábeltévém kedden kötik ki, úgy hogy nem mostanában fogok bejelentkezni és persze az adósságrendező kölcsönöket nyújtó bankok sem segítenek, csak 65 ezer forintos nyugdíj felett. Most akkor én is forduljak egy nem hivatalosan működő mocskos uzsorás felé? Az elmúlt 26 év alatt egy valamit értek el ezek az idegenszívű mocskos hazátlan árulók! Hogy a végső kipusztulás szélére sodortak, egy már amúgy is kivéreztetett, kicsontozott nemzetet, vagy legalábbis valami olyasmi félét. És mind ehhez mi magunk járultunk hozzá, mikor felmenőink megadták az állampolgárságot a világpusztító parazita hadaknak. Keres egyetlen magyart, de igazi magyart, az úgynevezett magyar parlamentben, vagy akárhol máshol, a hatalmi pozíciókban lévők között! Egyetlen egyet sem fogsz találni! Az országot zsidók, cigányok, sábeszgójok, csahosok, filoszemita zsidó imádó judeo keresztények, gerinctelen szolgalelkűek uralják, irányítják és szolgálják ki. És ezek közül is a legrosszabbak a tanárok, akik az újabb és újabb zsidókat kiszolgáló rabszolga generációkat nevelik ki. Hogy szabad egy népnek ennyire kiengednie a gyeplőt a kezéből, hogy lehet ennyire ostoba egy államalkotó nép, az a kevés, ami még egyáltalán maradt belőlünk? Megdögleni nem szeretne egyikünk sem, ezért hát egyenként vágnak le minket a zsidó sakterek, mint a körmendi H. Zsófikát és egyenként ültetnek a vádlottak padjára, majd vetnek börtönbe minket, anti mitudomén micsodáér, mint ahogy Tánczos Gábort is ártatlanul ítélték el egy olyan gyilkosságért, amit zsidók követtek el. Az ukrajnai oroszok tudták mit vállalnak ha szembe fordulnak az országot uraló zsidó maffia dinasztiákkal és a zsidó USA-Izrael-Nyugat világhatalommal, a palesztinok is tudják, hogy egyenlőtlen harcba kezdtek már sok évtizede, de ők legalább harc közben, felemelt fejjel dögölhetnek meg, minket meg egymás után csak úgy egyszerűen levágnak, mint egy marhát!
MORMOTA1968

Csak addig léteznek amíg van követő!
Bankár maffia

Bankárok, politikusok, vallási vezetők
Hogy mi a közös bennük? Hogy valamennyi parazita, akik folyamatosan összejátszanak az egész emberiség ellen.A vallási vezetők elvileg nem politizálhatnának, gyakorlatilag viszont nyakig benne vannak a politikai hatalomban is, ami ugye egyenes út a többi hatalmi úthoz, mint gazdasági hatalom, pénzügyi hatalom és stb és stb...Az ma már sokak, de sajnos még sem elég ember előtt közismert tény, hogy senki nem juthat politikai hatalomra, vagyis vezetői pozícióba, ha nem valamelyik főparazita bankár dinasztia kutyája, csicskája.Ma-gyarmatország esetében sem beszélhetünk magyar politikáról, ugyanis olyan nincs, már mióta is? A politika ugyanis azt jelenti röviden, hogy érdekek védelme és érvényesítése. Én viszont úgy látom, hogy ezek az idegen férgek, akik kitűnően megtanultak magyarul is, "hazudni" egyáltalán nem a nemzetalkotó nép érdekeit tartják szem előtt és nem a nemzetalkotó nép érdekeit védik és nem a nemzetalkotó nép érdekeit igyekeznek érvényre juttatni, hanem bankár gazdáikét, vigyázva rá persze, hogy közben önmaguknak is elég nagy darabokat hasítsanak le a zsákmányból, tudod, mint a falkában vadászó többnyire dögevő hiénák! Elgondolkoztam ezen a pénz szaporításon is, amit a zsidók már több ezer éve művelnek.Tudom, sokaknak nehéz megérteni mit is jelent a kamat használata, ami ugye szín zsidó találmány, bár a kabalát állítólag gyakorló első bankárok, a Templomos lovagok is alkalmazták.Tudjátok piszok nehéz művelet ez a pénz szaporítás! Nem is értem a zsidók hogyan csinálják. Leraktam az asztalomra egy kis aprót, (az még akadt) és vártam! Vártam és vártam, de csak nem akart szaporodni. Tudjátok ez is olyan, mint a kakas pöcse. Akár hogyan is szeretnéd meglesni, mikor beakaszt a tyúknak, egyszerűen lehetetlen! Hát a pénz szaporítása is pont ilyen. Egy sejt képes osztódni és sokszorozódni, egy szem elvetett krumpli is megcsinálja ezt és a természetben még mi minden, de hogy a pénz hogyan képes szaporodni, ez számomra egyszerűen felfoghatatlan és szerintem más sem tudná elmagyarázni, hogy is van ez. Egyetlen magyarázat rá egy kulcsszó: a KAMAT.
Na de mi a kamat? Erre nem olyan túl nehéz választ adni, ha egy kicsit elgondolkozik rajta az ember. A kamat maga a levegőből előállított pénz, amit most jelen korunkban neveznek számlapénznek is.Adok neked egy ezrest és hoz vissza helyette többet egy megszabott időpontra. Ha nem tudod visszaadni időre kamatostul, elveszem tőled valamelyik személyes tulajdonodat.

Na és itt jön a képbe a balga nép által hatalomra emelt bankárok kutyája ország és népmegvezető politikus csürhe, akik az országok kormányát alakítják ebben az aljas átverő showban és akik ugye törvényesítik ezt a világméretű, hatalmas átverést. Ha nem tudsz fizetni a banknak, akkor jönnek a kormányok által, de valójában a bankároktól származó törvények, amik lehetővé teszik, hogy akár erőszakkal is elvegyék a szerencsétlen adósok magántulajdonának számító ingatlanát, autóját, egyéb tulajdonait. Régen, az ókorban, középkorban még rabszolgának is eladhatta a kölcsönt nyújtó pénzváltó a szerencsétlen adóst, ha az nem tudott fizetni.

Vallási vezetők.Na ezt már tényleg had ne keljen elmagyaráznom, hogyan jönnek a képbe. Három fő vallás van és ugye tudjuk, hogy az utóbbi kettő is ugyan ott fejlődött ki, mint az első, a judaizmus. Babilóniában. Tudjuk, hogy a vallásokat azért találták ki okos emberfélék, hogy az áldott jó népet kordában tartsák valahogy, erre találták ki az Isten mesét is. Egyértelmű, hogy valahogy létrejöttünk mi emberek, ahogyan az állatok, növények és minden más is a természetben.De mi ebben az egészben a gubanc? 1. Minden élet belülről épül kifelé, tehát, ha valamiféle Teremtőt keresünk, azt nem kívül, vagy valami túlvilágon kell keresnünk. 2. Képesek lennénk ezt a fizikai világot, mint létező valamit érzékelni, az érzékszerveink nélkül? Mint a látás, hallás, tapintás, ízlelés és szaglás. Mi a közös pont mind az ötben? Az, hogy az agy és a testünket keresztül-kasul átszövő ideghálózat nélkül semmit sem érzékelnénk ebből a létezőnek tűnő, fizikai világból. Még azok, akik visszatértek a klinikai halálból, azok is csak a testen kívüli hallás és látás képességéről beszéltek, de a másik három érzékelés teljesen megszűnt. Furcsa dolog azért ez a létezés fogalma! De ott vannak még a lelki és szellemi dolgok, az emberek, állatok személyisége, személyiségi jegyei, mint külső, mint belső tulajdonságaikat nézve, amik ugye nagyban függnek a tovább örökítő DNS-től is. Mitől lesznek egy embernek vagy akár egy állatnak bizonyos tulajdonságai? Mint az önfeláldozás képessége, vagy éppen a makacsságé, önfejűségé, önzésé és stb...Ezeket a tulajdonságokat mi örökítheti tovább, a DNS, vagy valami megmagyarázhatatlan lelki, szellemi lény, ami állítólag valami Teremtőtől származik? Vagy mindezek csak az agyba táplált programok? Létezhet egy központ, ahol feltöltik a testbe a léleknek, szellemnek nevezett valamit? Miképpen lehet elvakultan fanatikussá tenni egy embert, hogy higgyen valamiben, amit kicsi gyerekkorától kezdve nevelnek belé, vagy felnőttként politikai ideológiákkal fanatizálni? Már sokszor hasonlítottam az emberi agyat egy bonyolult biológiai számítógéphez, ami felfogja és tárolja a rá feltöltött tudásanyagot, ami kívülről érkezik. És persze amikor szükség van rá, ez a tudásanyag bármikor előhívható, felhasználható. A test pedig, amit ez a biológiai számítógép irányít, szintén egy tökéletesen megtervezett szerkezet, ami viszont rendkívül sérülékeny. Az ember sajnos ugyan olyan könnyedén betörhető, manipulálható, mint egy megszelídített állat. Így könnyedén veszik hát rá bankárok, politikusok és vallási vezetők az emberiség hatalmas hányadát, hogy folyamatosan részt vegyenek az ő kis elmebeteg játékaikban, aminek viszont igen súlyos következményei vannak az emberiségre és a természeti környezetre nézve is.

Tudjátok, az ember sohasem tanul a saját hibáiból. Már sokadjára esem én is ugyan abba a csapdába. Most is nyakig vagyok a szószban, persze képletesen. A nyög-díjam nem éri el a 45 ezret sem, viszont a havi banki törlesztésem 53-54 ezer forint között mozog. És mind ez csak azért lehet így, mert olyan helyzetbe hoznak direkt, hogy soha ne legyen elég pénzed, hogy ha plusz kiadásaid támadnak és sürgősen kell az a pénz, akkor csak egy helyről tudd azt beszerezni, a tetves bankár csürhétől! Vagy még rosszabb esetben egy magán uzsorástól. Én tudom, hogy minden baj forrása a zsidó KAMAT. És az, hogy ma már nem tudja azt megtenni az ember, mint anno az átkosban, hogy pénzt rak félre az esetleges szűkösebb, keményebb időkre. Én sajnos nem gondolkozom előre, mint egy zsidó és nincs más bevételi forrásom, csak amit a zsidó kormányunktól kapok. Nem is lenne itt semmi baj, ha a kormányunk, (amely ugye nem magyarokból áll) nem adja át a pénzkibocsájtás jogát és a pénzrendszer feletti ellenőrzés jogát magán bankár dinasztiáknak. Ha mint régen, a kormány nyomná kamat mentesen a magyar fizetőeszközt, amiből mindenkinek jutna elég és nem csak néhány féreg osztogatná szét egymás között a zsidó bankároktól kölcsön kapott pénzt. Nem a véletlen műve, hogy rengeteg embernek kell igen kevés pénzből nyomorognia, tengődnie, egyik napról a másikra. Ez így lett kitalálva. Mivel a pénz ebben a pénzügyi rendszerben adósságból keletkezik, így szükség van olyan szerencsétlenekre, akiknek direkte kevés fizetést, nyugdíjat adnak, mert az ilyen emberek potenciális áldozatai a bankár hiénáknak. És most senki se jöjjön nekem a szokásos szövegekkel, hogy nem kellett volna bankkölcsönt felvenni vagy el kell menni dolgozni és akkor lesz pénz. Mert bárki kerülhet még súlyos helyzetbe az élete során, mikor mondjuk baleset miatt lerokkan, vagy súlyosan megbetegszik és minden pénze elmegy a gyógyítására vagy akár egy szerette gyógykezelésére. És dolgozni se mindenki tud elmenni, meg hová is? Én tudom, hogy egy büdös vassal sem tartozom egyetlen bankintézet felé sem, mert tudom, hogy a bank nekem egy büdös fillért sem adott kölcsön a saját tulajdonából. A bank ugyanis részben a betétesek pénzét használja fel erre a célra, a betétesek engedélye nélkül persze, vagy mindenféle fedezet nélkül nyomtat hamis pénzt, de a legjobban bevált módszerük a levegőből előállított pénz, ami ugye a kamat. A pénz szaporítása természetellenes módszerrel, mert a pénz ugye nem tud se osztódni, se szaporodni, mint egy élő szervezet. Egy jó ideig a Biblia is tiltotta a kamat szedését, fő bűnnek számított, ma viszont már jó pár száz évre visszamenőleg nyakig benne van a Vatikán is a bankszter maffiában. Lásd: RABO BANK. Miért nem mindjárt rabló bank, találóbb név lenne szerintem. Szóval minden mindennel összefügg és minden mögött a KIVÁLASZTOTT NÉPET fogjátok megtalálni. A Vatikáni maffia kereszténység, a judaizmus mellékága, az iszlám meg ennek a judeo keresztény világ szektának a gyermeke, szintén zsidó gyökerű. Jezsuiták dettó! Kb 3000 év alatt bőven volt idejük vérségileg is keveredni a volt Római Birodalom vezető dinasztiáival és bizony a zsidó már ott pusztított a Görög, a Római, Egyiptomi, Perzsa Birodalmakban is, már jóval Krisztus előtt. És a magyarság ősi népeinek is meggyűlt már a bajuk a fajtájukkal, mikor még talán csak szemiták voltak, ami ugye nem faj, hanem csak egy ember típus, mint a dinári vagy más ember típusok. Ha én nekem annyi pénzem lehetne, mint amennyi sosem lesz, legfeljebb álmomban, én bizony vennék vagy kibányásztatnák sok-sok aranyat és saját nemzeti pénz nyomtattatnák, veretnék, csak belső használatra, országon belül, száz százalékos, arany és ezüst, meg gazdasági fedezettel.
És akkor végre nem függnénk senkitől, lehetne békésen fejlődni. Persze tisztában vagyok vele, hogy ezt úgy sem hagynák annyiban a világot uraló bankár dinasztiák, de valamit végre tennünk kellene, valamerre lépnünk kellene, mert ez így már nem mehet tovább. Most lett öngyilkos megint egy nyugdíjas tűzoltó, a tömeggyilkos bankárok miatt. Még hány áldozata kell hogy legyen ennek a mocsok rendszernek? Az a baj, hogy
azok, akiknek volna rá anyagi forrásuk le se tojják ezt az országot és népet, nem hogy arra fordítanák a vagyonuk egy részét, hogy kihúzzák a sz@rból az országot, egy aranyfedezetű, saját pénz forgalomba hozatalával. Ez törvényileg is megvalósítható lenne, egyetlen feltétele, hogy legyen mögötte fedezet, ami a mai világ helyzetét nézve csak arany vagy ezüst lehetne, mert ez elfogadott világszerte. De sajnos a magyarnak nevezett országban már nincsenek nemes lelkű, nemzeti gondolkozású gazdagok, akik nagyon sokat tehetnének ezért az országért és népért.
Üdv csapat: MormotaMegállj rabló! A nép haragja utól ér!
Naponta tíz magyart dobnak ki a lakásából!

Többen kerültek utcára

Felpörögtek a kilakoltatások mióta lejárt a moratórium. Március eleje óta több mint félezer kilakoltatás történt – írja a Magyar Nemzet.

A lap a végrehajtóhiénákat tömörítő Magyar Bírósági Végrehajtó Karnak nevezett bűnbanda adatai szerint az elmúlt két hónapban 545 “ingatlan-birtokbaadás” történt, vagyis a statisztikák a moratórium lejárta óta csaknem annyi kilakoltatás történt, mint korábban egy év alatt. Naponta legalább tíz! Ami annyit jelent, hogy az említett időszakban LEGKEVESEBB KÉTEZER MAGYART TETTEK FÖLDÖNFUTÓVÁ!

A Schadl György névre hallgató hiénaklán főnöke a lapnak nem kis büszkeséggel úgy nyilatkozott, hogy a nagyszámú kilakoltatás annak “köszönhető”, hogy az elmúlt két évben a törvények és a moratóriumok védték a hiteleseket. Márciustól viszont a döbrögista horda a hiénák közé dobta a gyeplőt. A lejárt “tiltás” után pedig a zsákmányra kiéhezett végrehajtóhiénák sok leállított eljárásra vetették rá magukat, és “újraindítottak”.

A “magyar” Parlament pedig hallgat a témában, és készül a jól megérdemelt nyári pihenőre!

Bár két hónapja semmi sem védi az adósokat attól, hogy földönfutókká tehesse őket a bank-qrmány-végrehajtók szentháromsága, a klánfőnök a lakáskiürítések számának csökkenése miatt vonyít! Pedig kereslet a nyomorultak ingatlanjaira bőséggel lenne, hiszen zsákmányra éhes befektetősakálok hordái nyálcsorogva köröznek a pazar lehetőség körül.

Viszont valamivel nem számoltak az érintettek. Gyűlnek szép számmal a földhivatali bejegyzési kérelmekről az adatok. A “tulajdont szerzőkről”. Meg a közreműködőkről.

A Bal-Rad továbbra is kéri olvasóit, hogy a tudomásukra jutó ügyekről-adatokról tájékoztassanakbennünket a balrad13@gmail.com e-mail címen!

A Jóisten legyen hozzájuk irgalmas!

Mert mi HUNOK, nem leszünk!!!

https://www.youtube.com/watch?v=K30yDfD5Mjw

https://youtu.be/K30yDfD5MjwMit gondoltok pedőfil buzikák, meddig tűrjük még a rablást és gyílkosságot hazánkban?!!Párizs utcái
Oligarhák és élősködő paraziták?


BARTUS LÁSZLÓ: ZSIDÓ SZEKTA KEZÉN A LIBERÁLIS MÉDIAMiután korábbi cikkünkben szóvá tettük, hogy az amerikaellenes, antiszemita és minden külföldi beavatkozással szemben szabadságharcot folytató Fidesz nem teszi szóvá, hogy amerikai (!) zsidók (!) pénzén tartják el az ellenzéki (!) média mind nagyobb részét, szeretnénk megvilágítani azt is, hogy miért. Mint írtuk, erre mondja Kohn bácsi, hogy ha ezt a Fidesz nem teszi szóvá, akkor benne van.Idézett cikkünkben több fotót közöltünk arról, hogy az Orbán-rezsim képviselői és a New York-i főkonzulátus milyen szoros kapcsolatot épített ki a brooklyni haszid közösséggel. Köztük bemutattuk az alábbi fotót is, amely Mikola István New York-i látogatása alkalmával készült. Mikola brooklyni házában meglátogatta Moshe Leib Rabinovich munkácsi főrabbit. Erről a fotóról van szó:
A kép jobb jobb szélén Kumin Ferenc New York-i főkonzul látható, olyan pöffeszkedő beállásban, amire csak a NER szolgája képes. Eltakarja a mellette álló, nála sokkal nagyobb személyiséget. Kumin 2014-ig az Orbán-rezsim nemzetközi kommunikációért felelős helyettes államtitkára volt, s ebben a minőségében kellett a világsajtóban hazudoznia, ha Orbán rendszerét kritika érte. New York-ba azért küldték főkonzulnak, hogy némítsa el a kritikus amerikai sajtót. De ez semmi ahhoz képest, hogy kicsoda a mellette álló másik ember, a kép jobb oldalán.

Az igazán fontos ember Kumin mellett áll (jobbról a második), aki a Forbes magazin szerint Amerika 449. leggazdagabb embere. Kárpátaljai, Munkácsról származó dollármilliárdos, aki kezdetben műtrágyából gazdagodott meg, de Amerikában ingatlanmágnásként növelte vagyonát. Alexander Rovt magyar származású amerikai zsidó üzletember, aki ezer szállal kötődik a haszid mozgalomhoz. Irodájában az íróasztalán a családjáról készült képek mellett csak Moshe Leib Rabinovich munkácsi főrabbival készült közös fotója látható.Alexander Rovt, magyar származású amerikai zsidó dollármilliárdos, Köves Slomó és a Chábád Lubavics főszponzora, a Brit Media Kft. mögött álló befektető

Gazdagságára jellemző, hogy a Wall Street Journal szerint 2012-ben 303 millió dollár készpénzért megvásárolt egy 37 emeletes toronyházat Manhattanben a Wall Street-en, amelyet aztán 60 millió dollárért újított fel. Rovt egyike azoknak az "amerikai gazdag zsidóknak", akiket az ellenzéki médiumokat felvásárló Brit Media Befektetési Kft., valamint a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) ingatlan (és főleg politikai) befektetései mögött emlegetnek. Alexander Rovt nem szereti, ha ukrán oligarchának nevezik, jobban kedveli, ha csak kárpátaljai milliárdosnak (Carpathian Biliionaire) szólítjják. Egy ötemeletes háza van Manhattanben a képen látható uszodával.
.

Alexander Rovt háza New Yorkban

A Bloomberg írt róla egy figyelemre méltó cikket "Manhattan műtrágya bárója" címmel. A cikkben sok érdekes név szerepel, a meggyilkolt Litvinyenkótól kezdve Pákh Imréig, aki szintén munkácsi, Rovt gyerekkori barátja és üzlettársa. Alexander Rovt is republikánus, Pákh Imre az Orbán-rendszer nagy támogatója, amelyet beárnyékol mostanában a Golgota című festménye elrablása. Aki a Bloomberg cikkét elolvassa, az megért valamit a kelet-európai rendszerváltások történetéből, s annak magyar vonatkozásairól. Alexander Rovt Magyarországon is létrehozta cége, az IBE Holding leányvállalatát, amely bekerült a magyar bulvársajtóba is, miután a cikk szerint az IBE Kereskedelmi Kft.-ben ügyvezető Róth György adott milliárdos kölcsönt Silvio Berlusconinak. Róth György szintén a haszidok és a Köves-féle EMIH nagy támogatója.

Alexander Rovt érdekelt a tavaly októberben megnyitott Aria Hotel Budapestben is, amely a New York-i Library hotellánc tagja, amelynek alapítója és elnöke Henry Kallan. Az amerikai sajtó szerint az Aria Hotel 50 százalékos tulajdonosa Alexander Rovt. A megnyitó gálaesten Henry Kallan mellett részt vett és az est díszvendégeként beszédet mondott Bogyay Katalin magyar ENSZ-nagykövet, megjelent tucatnyi más nagykövettel együtt Colleen Bell amerikai nagykövet, természetesen Köves Slomó, és egyebek mellett a másik két befektető, Alexander Rovt és Izsák Róbert is.

Itt tárulnak fel a témánk szempontjából fontos összefüggések. Izsák Róbert (Robert Izsak néven) az ellenzéki médiumokat felvásárló Brit Media Kft. többségi tulajdonosa, a Brit Europe Foundation vezetője. Zsidó körökben tudni vélik, hogy a szintén brooklyni kötődésű Izsák Róbert Alexender Rovt embere, az Izsák Róbert által vezetett projektekhez a pénzt Rovt adja. Az Origo-nak adott interjújában Megyeri András Jonatán, a Brit Media Kft. ügyvezetője nem kívánt a hírportál kérdésére sem Izsák Róbertről, sem a mögötte álló valódi befektető személyéről beszélni.

A Szombat, a Mazsihisz-hez közelálló zsidó politikai és kulturális folyóirat szerint Izsák Róbert Budapesten egy haszid mozgalomhoz tartozó Chabad rabbi tanítványa volt, és Amerikában is a Chabad mozgalomhoz tartozik. "Ottani üzleti kapcsolatait, köztük igen vagyonos személyeket mozgósított a Chabad magyarországi projektjei érdekében, s ezek csatornázása végett jegyezték be Brüsszelben a Brit Europe alapítványt" - olvasható a Szombatban. Az egyik "vagyonos személy" (ha nem az egyetlen) Alexander Rovt. Ha Izsák Róbertről elmondható, hogy Rovt embere, akkor Rovt-ról elmondható, hogy a haszid Moshe Leib Rabinovich munkácsi főrabbi embere. Odateszi a pénzét, ahova a munkácsi főrabbi (és az emberei, magyarországi képviselői) mondják. Ha ezt lefordítjuk a nagy hasonlóságot mutató Hit Gyülekezete működésére, akkor Moshe Leib Rabinovich rabbi nem más, mint Alexander Rovt Németh Sándora.

Budapesti vallásos zsidó körökben úgy tudják, hogy a magyarországi Chábád Lubavics mozgalom, ezen belül a Köves Slomó által alapított Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) befektetései mögött Alexander Rovt pénze áll, minden befektetésre, így a média projektre is ő adta a pénzt. Ezek a befektetések Alexander Rovt számára aprópénznek számítanak, a zsebéből kifizeti őket. Ezek nem is elsősorban üzleti befektetések, amelyektől anyagi hasznot remél, hanem a haszid mozgalom terjedését segítő támogatások. S itt érkezünk el oda, hogyan tekintsünk a magyar ellenzéki média szisztematikus felvásárlására.A magyar ellenzéki médiumok felvásárlása mögött (Klubrádió, 168 Óra, érdeklődtek az Origo és legutóbb a Népszava iránt is) az 1775-ben alapított, New York-i székhelyű Chabad Lubavics mozgalom érdekei állnak. (A mozgalom a nevét egy orosz kisvárosról kapta, ahol a mozgalom első dinasztiái éltek.) A brooklyni lubavicsiak a világ legnagyobb zsidó szervezete. A Chabad ortodox irányzat, a haszidizmus egyik ága, ellenfelei szerint egy zsidó szekta, valójában egy zsidó reformmozgalom. Hasonló szerepet tölt be a zsidó valláson belül, mint a kereszténységben az ATV-t tulajdonló Hit Gyülekezete.

Célja a zsidóság és a zsidó vallás megújítása és széleskörű megismertetése, a haszid filozófia terjesztése, a zsidó vallástól eltávolodott zsidók visszatérítése és bevonása a zsidó közösség életébe. A zsidó értékek terjesztése a világban, a zsidók és nem zsidók közötti falak lebontása, de nem az asszimilációval, hanem ellenkezőleg. Szakítani akar a zsidóság befelé fordulásával, a "gettószellemmel", a vallásos zsidókat a nem zsidók mindennapi életének természetes részévé kívánja tenni. El akarja érni és vissza akarja hozni a zsidó fiatalokat. Életet akar vinni a szerintük kiüresedett zsidó vallási közösségekbe, visszatérést hirdet az igazi zsidó gyökerekhez, a törvény szigorához. Egy kolléganőmet, aki a Boro Parkban lakott, megszólták, mert rövidujjú blúzban tisztességtelenkedett. De nemcsak vallási témákkal foglalkoznak, hanem kultúrával és mindennel, ami vonzó lehet a zsidóknak, s közelebb hozza a nem zsidókat is. Ehhez igénybe veszik a modern technikai eszközöket és a kapitalista menedzserszemléletet.

A szép céloknak nem örülnek a többi zsidó vallási irányzatok és szervezetek, mert e célokat általában velük szemben kívánják megvalósítani, riválisként lépnek fel, és ehhez felhasználják a világ minden részén a politikai hatalmat. Ehhez kellenek a megvásárolt magyar ellenzéki médiumok is, amelyekről úgy gondolják, hogy sok zsidó gondolkodását befolyásolják. Becslések szerint ezeknek a liberális médiumoknak a magyar zsidóság 70-80 százaléka fogyasztója. A haszidokat sok támadás éri azért, mert a terjeszkedésükhöz mindenféle politikai hatalommal képesek együttműködni.

Magyarországon, mivel a zsidóság egységes képviseletére alakult Mazsihisz erősen kötődött a baloldalhoz, a Chábád Lubavics a Fideszhez közeledett, és tőlük szerzett politikai, majd anyagi támogatást a neológok és a Mazsihisz ellen. Ennek nagy lökést adott, amikor Köves Slomó a Chábád Lubavicson belül létrehozta saját zsidó szektáját, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget (EMIH). A neve ("egységes") emlékeztet a kígyóra az Édenben, és minden hasonló szellemiségű kezdeményezésre, amely ezzel a névvel bomlasztja az egységet. Másik oldalról viszont magát nevezi az egység megteremtőjének, hiszen csak a hozzá tartozók igaziak.

A szöveg ugyanaz volt, mint amikor a Fidesz kommunistának nevezte az RMDSZ-t, és a független határon túli pártokat, és a "sokszínűség" jegyében megalapította saját pártjait, amelyek a Fidesz irányítása alatt álltak. Most ugyanez jött létre a zsidók között. Köves Slomó szövegében a Fidesz felismerte önmagát. Megérezték annak lehetőségét, hogy a haszidok felkarolásával a jobboldal mindenkori ellenfelének számító zsidósággal szemben alternatív és megosztó zsidó közösség jöhet létre. Sikerülhet a zsidókat megosztani, és egymással szemben is kijátszani, politikai céljaikra felhasználni.

Ez történt.

Önmagában semmi kivetni való nincs abban, ha a zsidóságon belüli vallási, kulturális élet pluralizálódik, sokszínűvé válik, és tükrözi a zsidó közösségen belül is a sokszínűséget. A probléma akkor kezdődik, amikor egy arrogánsan terjeszkedő zsidó vallási irányzat politikai és államhatalmi eszközök igénybevételével terjeszkedik, s ennek érdekében politikai szövetségese lesz olyan politikai hatalomnak, amely az antiszemita Horthy-rendszer szellemi örököse, a holokausztért felelős "keresztény-nemzeti" Magyarország újraélesztője. Gyakorlatilag az játszódik le, amikor a kereszténység ortodox irányzata kiegyezett a keresztényeket gyilkoló római császárral, hogy a konstantinusi fordulat révén eretnekké nyilvánítsa és állami erőszakkal üldözze az igazi keresztényeket. Nem véletlen, hogy a katolicizmus fundamentumán álló Fidesznek tetszik ez. Erdő Péter is elment Slomó zsinagógájának avatására, mint aki tudja, hogy egy családba tartoznak.

A Mazsihisz baloldali elkötelezettsége nem abból fakadt, hogy a kommunista rendszer képviselői töltöttek be vezető funkciókat, Zoltay Gusztáv munkásőr volt, és az MSZP politikusai támogatták a Mazsihiszt. A baloldalhoz való vonzalom oka a zsidó szenvedéstörténet, a katolikus Európa évszázados üldözései és a zsidóság iparszerű megsemmisítése a holokausztban. Mindez a "keresztény" ideológia alapján, ami az Orbán-rendszer fundamentuma az alaptörvény preambulumában. A magyar jobboldal ennek az antiszemita "keresztény-nemzeti" kurzusnak az örököse. Ez látszik a tankönyvekben,az utcatáblákon és a köztéri szobrokon.

Mindez azonban nem drága ár Köves Slomónak, akit a Szombat a Chabad Lubavics mozgalom "politikai szárnyának" nevezett. Mondhatták volna "katonai szárnyának" is. Köves nem a sokszínűséget testesíti meg, hanem harcot folytat az általa képviselt egyszínűségért tisztességtelen politikai eszközökkel. A Fideszhez való csatlakozásával elérte, hogy az EMIH bejegyzett és elismert egyház legyen. A státuszt ugyanolyan paktummal szerezték meg, mint a Hit Gyülekezete, amely az ATV-t szintén nem az ellenzék kiszolgálására és a tájékoztatás céljából működteti, hanem a terjeszkedésért, a Vidám Vasárnapért, hatalomért és pénzért, egy szekta érdekei érvényesítésére, ukrán maffiavezérek stílusát idéző vezető lelkész irányításával. Köves nemcsak a státuszt, hanem a pénzt is megkapta, amit a Mazsihisz-től kerekítettek le neki. Lekötelezettje Orbánnak.

Az közismert, hogy Köves Slomó időnként a Horthy-rendszert szépíti, rendszeresen Orbánék segítségére siet, hogy az antiszemita rendszert felmentse az antiszemitizmus vádja alól, ahogy tette ezt a Zsidó Világkongresszus alkalmával is. Amikor Orbán egy alkalommal elhatárolódott egy jobbikos képviselő antiszemita szövegétől a parlamentben, akkor Köves meglátogatta Orbánt, hogy köszönetet mondjon. Orbán fogadta Köves Slomót. Köves 2010-ben kapott egy saját zsinagógát, olyanok támogatták a felújítását egyebek mellett, mint az említett Izsák Róbert és Róth György, akik Alexander Rovt pénze körül szolgálnak. A megnyitón részt vett Németh Sándor is a Hit Gyülekezetéből, a már említett Erdő, Semjén Zsolt pedig arról beszélt, hogy "Isten házát végre arra használják, amire létrehozták".

A Magyar Narancs felsorolja, hogy Köves rendszeresen fideszes médiumokba írogat, 2008-ban a Fideszhez közel álló Századvég folyóirat hasábjain közölt tanulmányt. Az Európai Parlament magyar néppárti képviselőcsoportja (a Fidesz) az EMIH delegációját meghívta Brüszszelbe. 2010-ben a két választási forduló között Köves Slomó levelet intézett az MSZP-hez, hogy léptessék vissza edelényi képviselőjelöltjüket a Fidesz javára. A kapcsolatokat erősítette Szabó György, az Izraelből visszatért újlipótvárosi fideszes önkormányzati képviselő, a KDNP-s "Izraelita Műhely" (!) tagja, akit 2011-ben kineveztek az állami Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) élére.

Első nyilatkozatában Szabó György azt mondta, hogy szeretné megtörni a Mazsihisz monopóliumát, mert szerinte az "idegen a zsidóságtól". Ez a Szabó György járt 2014. december 10-én Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára társaságában Kumin Ferenccel New Yorkban, ahol haszid zsidó szervezetek vezetőivel találkoztak. Szabó azzal a címmel adta az első interjúját a Heti Válasznak, hogy "Letörölni a liberális stigmát". Ezt a liberális stigmát ők és elődeik aggatták a zsidóságra, de ha sikerül a haszidokat maguk mellé állítani, azok pedig partnereket látnak bennük az "elvilágiasodott" és elfajzott zsidósággal szemben, akkor lehetnek olyan zsidók, akikről Orbán és "keresztény" rendszere hajlandó letörölni a "liberális stigmát". Annál is inkább, hogy az ő véleményük nagyjából ugyanaz a többi zsidóról, mint a Fidesznek. Az alábbi fotón balról a második Szabó György, a Fidesz "izraelitája". Ezért nevezik őket zsidó antiszemitáknak is.A Fidesz önigazolást kapott a Chábád mozgalommal és Slomóval, hogy nem véletlenül utálják ők a Mazsihiszt és a balliberális zsidókat, és nem ok nélküli az antiszemitizmus. Akiket ők zsigerből elutasítanak, azokat ezek a zsidók sem szeretik. Ehhez tegyük hozzá, hogy a lubavicsi haszidok nincsenek olyan távol a szatmári haszidoktól. New York Brooklyn negyedében, a Boro Parkban és Williamsburgben is jól megférnek egymással. Az itt élő Moshe Leib Rabinovich munkácsi főrabbi, akihez kormányemberek is úgy járnak tanácsért és áldásért, mint egy csodarabbihoz, szoros kapcsolatot ápolt Joel Teitelbaum szatmári rebbével, a szatmári haszidok alapítójával, egészen annak 1979-ben bekövetkezett haláláig. A szatmári haszidok, mint arról legutóbb írtunk, elutasítják Izrael államát is, mert világi állam, és szerintük Izraelt csak a Messiás állíthatja majd helyre. Mindez édesen cseng az antiszemita fülekben, egyes szatmári rabbik még Ahmadinezsádot is megkérték Izrael elpusztítására és ajándékokkal kedveskedtek neki.

A Magyar Narancs felidézi, hogy amikor Köves meghívta Magyarországra Jona Metzger izraeli főrabbit (akit nemrégiben súlyos korrupciós ügyek miatt elítéltek Izraelben), Orbán azt mondta bizalmas körben, hogy "mégiscsak ezek a mélyen vallásos emberek volnának az igazi zsidók". A Narancs szerint "az EMIH számos alkalommal megmutatta, hogy képes előnyös, a Fideszt az 'antiszemitázó' vádaktól megvédő nemzetközi kapcsolatrendszert biztosítani Orbánéknak. Metzger látogatása előtt nem sokkal állította szembe emlékezetes parlamenti beszédében Semjén Zsolt a 'liberális', 'SZDSZ-es zsidóságot' a Tóra autentikus képviselőivel." A Tóra autentikus képviselői lennének Köves Slomóék, és akiket ők elfogadnak igazi zsidóknak. A többieket a haszidok elfajzottaknak tekintik, csakúgy, mint a holokauszt előtti évtizedekben Prohászka Ottokár.Semjén Zsolt Brooklynban a haszidoknál, a nem SZDSZ-es, hanem fideszes zsidók között. Vannak rendes zsidók is.

S most akkor tekintsünk a haszidok bevásárlására az ellenzéki médiában. A fentiekből világos, hogy ezeknek az ellenzéki médiumoknak a zsidó és nem zsidó közönsége a haszidok szerint "utat tévesztett" emberek közössége, akiket ők meg akarnak az "igazi zsidóságba" téríteni. A nem vallásos, asszimilálódott zsidókat, s a vallásos neológokat visszatéríteni, a nem zsidóknak másik zsidóképet nyújtani a baloldali, liberális zsidósággal szemben. Ez egybeesik Orbán "keresztény-nemzeti" rendszerének céljaival és felfogásával. A Fidesz ajándékba kapott olyan zsidókat, akik ugyanazt gondolják, mint ők. Az általuk megvásárolt médiumok feladata az agymosás, csakúgy, mint az ATV-vel a Hit Gyülekezetének.

Saját meggyőződésükből úgy változtatják meg az ellenzéki médiumok (Klubrádió, 168 Óra, később a Népszava, Origo és mások) arculatát, irtják ki belőle a zsidó liberalizmus mételyét, s konszolidálják bele a közönségét a jobboldali rendszerbe, ahogyan Orbánék erre soha nem lennének képesek. A célközönség védtelen, mert ezt zsidók teszik, méghozzá ugyanazokkal az újságírókkal, mint eddig. A haszidok még önigazolást is adnak az összes fasisztának, hogy nem ok nélkül utálják a zsidókat, hiszen az "igazi tórai zsidóság" (vö: Orbán, Semjén) is utálja őket. Ez meg is magyarázza, miért ilyenek.

Ez azt jelenti, zsidó és nem zsidó felebarátaim, hogy az ellenzéki média maradék része a Hit Gyülekezete után egy másik szekta kezébe kerül, egy zsidó szekta kezébe, amely a rendszer szolgálatába állítja azokat a médiumokat, amelyeket az ellenzékiek néznek és hallgatnak. Ideológiai céljaik vannak, amelyek egybeesnek Orbán ideológiájával és céljaival. Ehhez a Hit Gyülekezetéhez hasonlóan temérdek pénz áll rendelkezésükre, amelynek nem is kell megtérülnie. Az eszmei cél fontosabb, mint a pénz. Küldetésük van, ők is Istent szolgálják, akárcsak az Orbán-rendszer bűnözői.

Ezzel a tudatos offenzívával szemben az Orbán által kiéheztetett, kifáradt ellenzéki média áll, amely alig várja, hogy a Brit Media Kft. megvegye és eltartsa őket. Saját erejéből nem tud megélni, az ellenzék gazdagjai nem tartják el, a szocik által kilopott pénzekből semmit nem forgatnak vissza. Az újságírók készen állnak arra, hogy Németh Sándorhoz hasonlóan Moshe Leib Rabinovich főrabbinak és embereinek engedelmeskedjenek. Köves kitalálja, hogy mivel tudnának még több embert elérni, szól Izsák Róbertnek, az beszél Moshe Leib Rabinovich főrabbival, aki hívatja munkácsi barátját, és Alexander Rovt küldi a pénzt. A magyar ellenzékiek pedig csak bambulnak, hogy Bolgár György mikrofonállványként hallgatja a fideszes propagandát, s a végén a hallgató maga is elhiszi, hogy minden úgy van, ahogy ezek mondják. A Klubrádió eddig is az orruknál fogva vezette őket, az ATV-vel együtt, ezért sokaknak fel sem fog tűnni, hogy Orbán beszél hozzájuk az ellenzéki média hangján.

Idő kérdése, mikor szereznek meg mindent, amit akarnak. Az idő nekik dolgozik, mert a relatíve szabad sajtó nem bírja már sokáig és éhenhal. Úgy omlanak a haszidok ölébe, mint a kikoplaltatott önkormányzati iskolák a katolikus egyház karmai közé. Orbán az elvbarátjuk, neki akarnak megfelelni, és szükségük is van rá. Ezért majd ő megmondja nekik, mit lenne érdemes még megvenni, aztán lefejezni, mint a 168 Órát (a Klubrádiónál erre nem volt szükség, Arató ideális partner). Minden 100 millió forint, amit Köves Slomó állami támogatásként Orbán rendszerétől kap, erre a célra fordítódik. Az is, amihez nem a sajtót használják.

Összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy Orbánnak van három egyháza, amely gúzsba köti a társadalmat: a katolikus egyház, a Hit Gyülekezete és a Chábád Lubavics mozgalom katonai szárnya, a Köves Slomó vezette EMIH. Két közös ellenségük van, az Orbánra veszélyes Jobbik, és a nem veszélyes, de intellektuálisan fölötte álló liberálisok, köztük a liberális és baloldali zsidók. Ez a két ellenség egyaránt ellensége a katolikusoknak, a haszid zsidóknak és az SZDSZ miatt a liberálisokból kiábrándult Hit Gyülekezetének is.

Ez nem a szabadsághoz vezető út. Ez nem a rendszer megdöntését szolgálja. Ez olyan, mintha az ellenzéki média Orbán kezébe kerülne. Beköltözhetnének a Fidesz székházába. Szabad sajtó nélkül nincs szabadság, média nélkül nincs ellenzék. Ne álmodozzon itt senki arról, hogy az Orbán-rendszer megdől. Szilárd talajon áll, ha nem is kősziklán. S amíg az ellenzék nem talál el az igazi Kősziklához, a hamisítványok helyett nem vállalja fel az igazit, és nem tanul tőle, addig nyögi Orbán bús hadát.
Kiváltságok a felső kasztnak?
Kedves Emma! Megvan már a megoldás! Hamarosan látni is fogja!
Varga Magdinak még arra is volt indíttatása, hogy gyorsan írjon egy verset az eseményekről.

„HOL VAN AZ IGAZSÁG?

Hol van itt jog?
S hol igazság?
Zokogva sír
Magyarország!

Bírák vagytok
vagy rabszolgák?
Bankár csicska
a Bíróság?

Esküdtetek
igazságra,
s nem maffia
talpnyalásra.

Mégis inkább
talpat nyaltok?
Bankároknak
behódoltok?

Hol van itt jog?
S hol igazság?
Állj ki érte
Magyarország!


Kedves „deviza”- károsultak! 2016-04-19

Kérjük, hogy ezt a cikket olvassátok, értelmezzétek, és osszátok minél több helyen!

Úgy tűnik, hogy a kitartás, és az elszántság mégiscsak eredményhez vezethet.

Természetesen ezt az eredményt azoknak köszönhetjük, akik mások helyett bevállalva a kényelmetlenségeket, és a kellemetlenségeket, (nem önző módon) kiálltak a károsultak érdekei mellett, és AKTÍVAN cselekedtek.

Kitaposták a „deviza”- károsultaknak a rögös utat, viszont ezen az úton a továbbiakban már tömegeknek kell végigmenni, mert ellenkező esetben elveszik minden eddigi áldozat és fáradozás!

A reményről nem is beszélve!

Reméljük, hogy ezt a fenti mondatot megértette minden károsult és családja érdekében ezek után már hajlandó az összefogásra és (egy esetleges deviza-károsultaknak szervezett tömegrendezvényen) a részvételre is! Ugyanis be kell látnunk, hogy a társadalmi nyomás nélkül a továbbiakban már nem fogunk tudni komoly eredményt elérni!

Az alábbi károsulti idézetekből jól körvonalazódik a „devizás” megoldás:

Teo Fiser -Íme a titkolt KÚRIA ÍTÉLET !!!

ELINDULT A LAVINA ??

CSAK EGY FONTOS IDÉZET az ÍTÉLETBŐL :

…” a szerződő felek szerződésben rögzített szándékka arra irányult, hogy a tartozást a forintösszeg átadását követően devizában tartsák nyilván, AZ ADÓSOK A KÖLCSÖN LETELTÉIG A DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT ÖSSZEGGEL TARTOZZANAK, és a devizából forintra esetenként “visszaszámított” részleteket törlesszék. A devizában “nyilvántartás” a tartozás összegének a folyamatos viszonyítását jelentette a CHF árfolyamváltozásához. A forintkölcsön devizában történő nyilvántartása nem deviza alapú kölcsönnek felel meg, hanem valójában értékállandósági kikötést magában foglaló megállapodásnak, azonban az értékállandósági kikötést a szerződés megkötésekor hatályos polgári jogi szabályok nem ismerték és nem támogatták “……….

..HURRÁÁÁÁÁ!!! LEESETT A KÚRIA TANTUSZA !!!!

Mint tudjuk, az ítéletet a Bankszövetség nem nézte jó szemmel, és egy levelet küldött Welmann Györgynek, a “független” Kúriai a polgári kollégiumának vezetőjének, amelyben nehezményezték az ítéletet.

Erről bővebben DR. CSIKÁSZ-„BRÉKING NYÚZ”. MINDIG A BANK NYER? című cikkben olvashatsz, ahol megtalálod azt a sajnálkozó levelet is, melyben Welmann elnézést kér a bankároktól az ítélet miatt!

Ez után Póka László, a Nem adom a házamat mozgalom vezetője lesátorozott a Kúria elé.

Ez pedig már a végkifejlet:

Ne feledjük: ezen az úton a továbbiakban már tömegeknek kell végigmenni, mert ellenkező esetben elveszik minden eddigi áldozat és fáradozás!

(civilkontroll)
Jön majd egy ember, akiről mindenki tudni fogja, ő az
Mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok? A Vértói szent kurgán megálmodója, Apró Juhász János összeszedte, és elküldte levélben Botka Lászlónak, Vona Gábornak, meg szerkesztőségünknek. A lényeg: jön majd valaki, akiről most még keveset tudni, de ha színre lép, mindenki tudni fogja, hogy ő az.
Apró Juhász János egykori szegedi önkormányzati képviselő, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító elnöke, a Vértói szent kurgán megálmodója levelet küldött Botka László polgármesternek, Vona Gábor Jobbik elnöknek, a szegedi önkormányzati képviselőknek és több sajtóorgánumnak, amelyben arról ír, mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok. Nézzük a jövőnket! De előbb azt, milyen ősi szent iratokból dolgozott Apró Juhász.

A Maja naptárból, a Vishnu Puranából, Nimród legendájából és Nostradamus jóslatából. Azt írja, annak a kornak az eljövetelére szeretne rávilágítani, amely 2012. december 21-én fizikai síkon már elkezdődött. Ezen a napon megváltozott a világkarma minősége, lezárult a Vaskor, és elkezdődött az Aranykor, amit nevezhetünk Fénykornak is. Az Aranykor eljövetelét jelzi a Maja naptár is.

A szent indiai irat, a Vishnu Purana szerint pedig „a szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként. Elsőnek Nimród népe tér magához." Apró Juhász azt írja, a szaka alatt az ókori szent indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP. Így írja az elnök úr verzálba szedve. Hogy mi lesz a szakák, vagyis szkíták, azaz a MAGYAR NÉP feladata? Rém egyszerű: érdek nélkül kell hirdetnünk a szeretetet és békességet. Azt írja levelében Apró Juhász, hogy „általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról. A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság. Népünk ereje nem a számarányunkban áll! A mi erőnk az AGYUNK (így verzálba szedi az agyunkat az elnök úr – a szerk.), a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk."

Úgy folytatódik a levél, hogy a mi nyelvünk az egyetlen a világ nyelvei között, amelyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség. Példaként hozza a nőiség szavunkat, amiben az eredeti jelentésen túl más kód is van: nő-is-ég. Nostradamus azt jósolta a levél szerint, hogy „A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és erős, visszatér hazájába mindegyik magyar." Meg azt is jósolta, hogy „Jön majd egy ember a második millennium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt, ki Pannon földről Istenhez kiált és Isten meghallgatja imádságait. Ő lészen az, kinek uralkodása folytán Pannónia ismét erős lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az ő szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat."

Ez az ember nem az az ember, akire ön hirtelen gondolt, kedves olvasó, mert erről az emberről egyelőre keveset tudni. Annyit lehet tudni, hogy ez az ember 1. már most is okos, 2. nem tagja egyik pártnak sem, 3. nem tartozik egyik egyházhoz sem. Ha viszont színre lép, mindenki tudni fogja, hogy ő az.


Minden bajnak okozói, forrása a vallások. Vallások vezetője a "Vatikán!"
Minden út Rómaba vezet...!

Jezsuita Rend a Szent Római Birodalom uralja a világot közösségek és apostoli művek által szervezett "tartományok" tartozó egy tíz " assistancies ", vagy 10 Kingdoms . [ KATTINTSON INTERAKTÍV TÉRKÉP megalkották ] , mint kattintson a régióban a világ megjelenik egy lista az összes tartományok tartoznak a " Asszisztencia " kiválasztotta; meg fogja találni a címét közigazgatási hivatalok mindegyike, valamint a kapcsolatok, hogy a honlapján sikerül.
A jezsuiták a folytatása rendelések a Szent Római Birodalom birodalmi. Ez egy majdnem 500 éves titkos műveleteket, geopolitikai, férfiak egyetlen olyan szervezet, strukturált, mint egy titkos katonai műveletet a NATO és az Európai Bizottság számára a 4. Reich a Szent Római Birodalom . Ők most készül a 5.-Reich , a BRICS , átadásával le a nyugat-kelet. - Bővebben.
A jezsuiták vagy "Jézus Társasága" - ahogy hivatalosan ismert - eredetileg a Vatikán, hogy szembeszálljanak a különféle reformáció európai mozgalmak, amelyre a Vatikán sokat veszített a vallási és politikai hatalom. Manipulálásával és mint irányító főbb vallási szervezetek, azok sikerült teljesen ellenőrizni a - obszcén gazdag - Vatikán intézmény és a katolikus papság hierarchikus sine 1814 . Abszolút időbeli uralkodó erő mindig is a Vatikán intézmény elsődleges célja, jelenleg is szabályozza egyéb szervezetek együtt Máltai Lovagrend , mint például:
Az ENSZ , az Új Világrend kormány
A NATO, a katonai erő
Európai Bizottság a 4. Reich a Szent Római Birodalom
Council on Foreign Relations és más gondolkodók , döntéshozók
egyes jegybankok , a ponzy rendszer Fiat valuta rendszer
nagyvállalatok kisajátítani a világ
titkosszolgálatok (CIA, Moszad, az Interpol, az NSA, MI6, KGB, ...)
Számos társadalmak és kultuszok , mint a szabadkőművesség ( "A Testvériség"), és az Opus Dei
[tovább]
A jezsuiták a folytatása rendelések a Szent Római Birodalom . Geo-politikai, hím egyetlen olyan szervezet, strukturált, mint egy titkos katonai művelet kezdődött a létesítmény a City of London, az úgynevezett "The Crown". Ez az entitás a teremtő és vezérlő az a Bank of England , a US Federal Reserve , a Világbank , az IMF , a BIS , az Európai Unió , valamint a különböző kartellek és a vállalatok szerte a világon . A Crown Bank of England került és átvette irányítást az Egyesült Államokban. A Crown még soha nem volt a király vagy királynő Anglia alapítása óta a testület, de a brit monarchia egy báb a The Crown , szabályok parlament Nagy-Britannia és hatáskörébe tartozik az miniszterelnökök egy vatikáni lovagi úgynevezett térdszalagrend . A térdszalagrend a titkos belső csoport, amely egy elit csoport a Rend Szent János Jeruzsálem amely a brit része a máltai lovagok. A lovagok a vezetők a bizottság 300 alárendelődik a bizottság 13 . Amíg az emberiség bezárva a rács e hatalmi struktúra, akkor mindig a rabszolgák fizikailag és szellemileg. - [Read more]
Sovereign Washington DC nincs hatalma a Sovereign Vatikán. A Vatikán vezérli Washington DC amely jött létre, a római katolikus földterületek pápa és Carroll családok. Van egy részét Virginia és Maryland része megadta a Szűz Mária, vagy a Queen Semiramis Babilon. Ugyanez volt a Carroll család, aki létrehozta Georgetown katonai erőd Egyetem, amely uralja Washington DC és az Egyesült Államok. Az amerikai pápa aka bíboros Timothy Dolan nem köti az USA-ban és minden hűséget a pápa (V ajtó), amelynek ő az egyik a sok zsanérok. - [Tovább]
Azt mondják, hogy az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezet, melynek célja, hogy elősegítse az együttműködést a társadalmi haladás, a gazdasági fejlődés, a nemzetközi biztonság és a nemzetközi jog. Úgy reklámozzák magukat, és támogatni a jó hírű szervezet, amely foglalkozik a béke és a biztonság, a fejlődés, az emberi jogok és a humanitárius ügyek. Ez nem meglepő, hogy az Egyesült Nemzetek az élvonalban a nemzetközi konfliktusok és az instabilitás, elsősorban támogatása magukat határozzák meg magukat, bringers a béke, az együttműködés és a biztonság. A történelem során személyiségek mindig is igyekezett festeni egy olyan felfogás, magukat annak érdekében, hogy befolyásolja és agymosást a tömegek benyújtása kívánt napirend.- [Tovább]
"És a pogányok, a saját ostobasága bizonyult könnyebb másikért, mint vártuk, hogy legyen. Az ember azt várná több intelligenciát és praktikusabb a józan ész, de nem jobb, mint egy birkanyájjal. Hadd legelnek a területen, míg el nem lesz kövér ahhoz, hogy méltó arra, hogy tépte a jövőnk a világ királya ... "a londoni katolikus Közlöny február 1936 szenzációs cikk megjelent cím alatt:" a zsidó veszedelem és a katolikus egyház "."

[ OLVASS TOVÁBB ]

Mintegy AD1400, európai hatalmi központ a két egymással táborok:
A ghibellinek, aki támogatja a császárok Hohenstaufen család
A Guelphs, származó Welf a német herceg, aki versenyzett Frederick ellenőrzése a Szent Római Birodalom
- Bővebben.
Pepe Orsini, Olaszország és Henry Breakspear, Macau, Kína az igazi nagyhatalom.

Ez a Guelph és a Ghibelline hatalmat az emberiség. A Cecil család által irányított erős jezsuita család néven a Pallavicini. Maria Camilla Pallavicini sokkal erősebb, mint a Queen Elizabeth II.


A királynő és Fülöp herceg teljesen alárendelve a pápai Bloodline a Breakspear család és a jezsuita UKHQ a 114 Mount Street , Mayfair, London W1K 3AH, UK (ellenőrizze a térképen, hogy hangos irányító központok .

- [Tovább]
Felvegyék a New World Order (NWO) a következő Ice Age "a következők: 1) eltörlése az összes megrendelt kormányok 2) magántulajdon megszüntetése 3) eltörlése öröklési 4) eltörlése hazafiság 5) eltörlése a család 6) eltörlése vallás 7) létrehozása világkormány 8) Építsd 6000 új városok között 40 fokos szélességi
9) Remélhetőleg ha SEAWAPA lehet valahogy benne, sok ember életét megkíméli

[ OLVASS TOVÁBB ]
Mivel az idő Alexandriai Philón, mint előtte, a vallás a antiprogress, leszállt oligarchia volt és ez ISIS istentisztelet. Rajz a kultikus rituálék a misztikus "szövetség" ígéret visszatér a "Land of Sion". Miután Lincoln meggyilkolása 1865 Judah Benjámin és Albert Pike létre a Láthatatlan Birodalom a Knights of the Ku Klux Klan miből maradt megmenthető a lovagok az Arany kör. Judah Benjamin hozzájárult a támogatások egy részét a KKK, de a nagy része a finanszírozás által kezelt különböző Egyesült Államok déli ága B'nai B'rith által ellenőrzött Rágalmazásellenes Liga és a kapcsolódó cionista szervezetek a mai napig.


[ OLVASS TOVÁBB ]
A kereszténység egy másolt vallás által létrehozott Konstantin császár politikai célokra. Mellesleg, Konstantin megölte feleségét és fiát, és később az egyház tette Saint.

Saint Konstantin másolt vallás alapján egy mítosz, a perzsa megváltó isten Mithra, a megfeszített ie 600? Ie 400 ?, amely alapján más hasonló mítoszok, egészen vissza a Chrishna India (a mitikus isten, hogy néhány állítást "feszítették" ie 1200 körül).
A jezsuiták először lépett Japánban mintegy 1549 és is melegen fogadta a japán császár. A jezsuiták nevezték magukat "keresztények", és azt mondta, hogy azért jött, hogy hirdesse a "kereszténység". Elszigetelt a birodalom, a japán nem volt tudomása a világtörténelemben. Ez a szeretet hamar kiderült, hogy utálom ha azonban a ravasz japán kiderült, hogy a "misszionáriusok" éppen az élen egy megszálló hadsereg.


- [Tovább]

Fekete Mágia szabadkőművesség egy szimbólum fokozatok 9-11 amelyek ábrázolják a levágott fejet egy rövid kard, egy szimbólum ábrázoló pusztítás a régi rend, így a New World Order (NWO) lehet megállapítani. A jezsuiták kezdődött misztikus babiloniak korszak. Egyiptomi médium Egy-Press jelentése, hogy az iszlám állam önjelölt kalifa Abu Bakr al-Bagdadi, egy izraeli Moszad ügynök, akinek igazi neve Shimon Eliot. Szerint Egy-Press, Eliot aka al-bagdadi "együttműködött az amerikai, a brit és az izraeli hírszerzés egy olyan szervezet létrehozása, amely képes vonzani terrorista szélsőségesek a világ egy helyen. De az ISIS lefejezés parányi képest megerősítette Vatikán lefejezés csecsemők és gyermekek. - [Tovább]

Apa Adolfo Nicolás SJ Pachón, az általános elöljárója a jezsuiták, az egyik hat főpapok által kijelölt Ferenc pápa kidolgozásába a felülvizsgált relatio a Püspöki Szinódus jelenleg zajló Rómában.
Elsődleges rajzoló van Erdő Péter bíboros. Cardinal Gianfranco Ravasi elnöke a vatikáni Pápai Kulturális Tanács; Cardinal Donald W. Wuerl érsek Washington DC; Érsek Victor Manuel Fernandez rektor Pápai Katolikus Egyetem Argentína és az egyik pápa Francis 'top teológiai tanácsadók; Érsek Carlos Aguiar rétes Mexikó elnöke, a latin-amerikai Püspöki Konferencia érsek Peter Kang U-Il Dél-Korea. - [Tovább]

1865-ben a Sons of Loyola hivatalosan visszafogadott felett kifogás császár Komei Japánban. - Begyújtása világháború között a jezsuita Empires Japán Császárság (1868-1945) és az Imperial-Amerikában (1868-től napjainkig), egy "esemény" volt szükség. Írja Pearl Harbor. Szabadkőműves FDR és szabadkőműves Hirohito együtt dolgoztak. - A Rend majd a katonai kolosszus a nagyrészt angolszász protestáns amerikai birodalom pusztítani Japán és hazafias férfiasság, mint az előjáték konvertáló a nemzet gazdasági motorja később, hogy egyesüljön a Rend a kommunista Kína a felkészülés az invázió Amerikában. - [Tovább]


Elvesztése után Jeruzsálembe a zsidókhoz, Róma létrehozott hamis vallás, a katolicizmus, az úgynevezett "Rejtély, Nagy Babilon, a paráznák anyja és útálatosságainak a Earth'- Jel 17: 5.

Ő emelte fel, hogy blokkolja az evangéliumot, levágatni a Krisztusban hívő, létrehozza Három fő vallás, a judaizmus, a keresztények és az iszlám, alap buddhizmus és használja őket, mint a fő oszd meg és uralkodj eszköz még mindig használatban a létrehozása háborúk, és a nemzetek részeg a bor az ő paráznaságának.

- [Tovább]

Ezekben videók, látni fogjuk, hogy a rend a Knight templomosok jött vissza elnyomása lett a jezsuita rendbe. Közel két évszázad, a templomos lovagok volt, és még mindig a legerősebb rend a feudalizmus középkori világban rendszert. Ma a csoport örökségét játszódik le egy sor hollywoodi kasszasikerek és számos művek népszerű irodalom.


Ha meg akarjuk érteni, hogy mi történik Ukrajnában és a közel-keleti , különösen Líbiában , Szíriában , Irakban , Izraelben és Iránban , akkor először meg kell érteni a fő hajtóereje az amerikai külpolitika . Ellentétben a főáramú média propaganda , nem vágyunk terjedni a demokrácia, illetve megelőzzék zsarnoki zsarnokok származó megölik a saját polgárainak . egyik Brit Birodalom 4.-Reich valódi napirend , hogy megvédje a olajdollár rendszer (tulajdonosa ugyanaz a Bank of England az EKB tulajdonosok cabals), mert ez az egyetlen dolog, hogy jelenleg megakadályozza a teljes összeomlását fiat valuta (US $, £ €) ellen BRICS 5.-Reich új gazdasági világrend, amely magában Oroszországban.


Kínai Premier Li Keqiang, ami az emelkedő kétpólusú világ érkezett a királynő az első teljes nap az ő hivatalos látogatása az Egyesült Királyságban. Mr Li is tartja beszél David Cameron a Downing Street.
Kínai jezsuiták beruházás atomenergia, a nagy sebességű vasúti és északi-tengeri olaj magas volt a diplomáciai napirendjén kínai miniszterelnök Li Keqiang (a Li Illuminátusok vérvonal) meglátogatta az Egyesült Királyságban ezen a héten, az épület, amit ő írt le, mint egy "nélkülözhetetlen partnerség" a két ország között.

Lord Sassoon, a Tanács 300 tag , Rend a térdszalag a korona és elnöke a kínai-Britannia Üzleti Tanács (CBBC) azt mondta a The Telegraph, hogy biztosítva több kínai befektetés kritikus brit infrastruktúra fontos eleme Mr Li háromnapos túra, amely tartalmazza az ülések A királynő és a brit miniszterelnök, David Cameron. - [ Read more ]

http://www.seawapa.com/search/label/Jesuit

https://www.youtube.com/watch?v=g-ZJAS_ZzKU&feature=player_embedded
Cionisták ölik a népeket, hatalmuk megtartása érdekében! "Éhínség, járvány, háborúk!"

http://www.seawapa.com/search/label/Jesuit

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése