Hunok Nagy Szövetsége
Felhasználók
Online vendégek: 1

Online tagok: 0

Regisztráltak: 4
Legújabb tag: njhtr
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

A cionista Rothscildok, bankárok. vallások "vatikán" USA, világrendje
Út A JÖVŐBE...
A MAGYAROK ISTENE VEZESSEN ÉS VÉDELMEZZEN...

Énértem, Családomért, Közösségünkért, Nemzetünkért, Magyarországért, az Emberiségért, a Föld bolygóért, a Világegyetemért.

Ezen Teremtő Szer célja, hogy visszavegyem a világi hatalmaktól a Teremtő által eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat, érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában akaratomat kinyilvánítva, Önmagam, családom, környezetem, nemzetem, és országom jövőjét megteremtsem. 

Kérünk mindenkit, hogy teremtésünk hatékonyságának növelése céljából, minden szerdai napon 21 órakor, csoportokban és egyénileg összehangolva, tartózkodási helyünktől függetlenül, energiáinkat egyesítve végezzük teremtésünket.

A Teremtő Szer tartalmának olvasása közben időt hagyva, a gondolatokat képileg megjelenítve, szívünkből, lelkünkből érzésekkel megtöltve és megélve, tobozmirigyünk kristályai és hangosan kimondott szavaink rezgései által árasszuk ki a lét minden szintjére, és teremtsünk cselekedeteinkkel a mindennapi létünkben.

Áldás legyen mindenen és mindenkin, aki e Teremtő Szer energiáinak megteremtésén tevékenykedik.

Én, (saját teljes név kimondása)……, mint a szellemi világ és a fizikai világ jelenben is létező és működő kapcsolata,* a teljes fényhez kötött létezésem tudatosságából minden képességem és energiám előhívom,*s ezen Teremtő Szer energiáinak megvalósítása érdekében mozgósítom.

Én, (saját teljes név kimondása)……, mint Társteremtő, kérem és felkérem Teremtő Istenünket,* minden létezőt, minden elemet, minden ősünket és segítőnket,* hogy minden eszközzel és módszerrel segítsék e Teremtő Szer energiáinak megvalósulását, *itt és most, ebben a létezésben, az ember által is érzékelhető és megtapasztalható módon.

Én (saját teljes név kimondása)………..kijelentem, hogy érzékelő és cselekvőképességem teljes birtokában a földi hatalmaktól visszaveszem,* a Teremtő által eredendően reám ruházott minden hatalmamat és jogomat.

Magyarország ősi jussaként jogszerűen tér vissza a Magyar Szent Korona működési rendjéhez,* és Én, (saját teljes név kimondása) …..mint a Magyar Szent Korona tagja kinyilatkoztatom,* hogy itt és most, közösségalkotó akaratomat a Magyar Szent Koronára, mint jogalanyra ruházom.

Látom, érzem és élem,* hogy ezen Szer tartalmát elolvasva, energiáit befogadva,* magambantudatosítva, azokkal eggyé lényegülve,* teremtő gondolataimban képileg megjelenítve, érzelmekkel megtöltve,* teremtő szavaimat hangosan kimondva, rezgéseit kiárasztva,* teremtő cselekedeteimmel megvalósítva, minden elemében látom, érzem és élem, mint megteremtett valóságot.

Látom, érzem és élem,* hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim egyesülve embertársaim teremtő energiáival,* itt és most rendezik át a teret és az időt, s a megvalósulások folyamatait.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy gondolataim, szavaim és cselekedeteim egyesülve embertársaim teremtő energiáival,* itt és most rendezik át a teret és az időt, s a megvalósulások folyamatait.

Látom, érzem és élem,* hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve, a jelenleg reám, családomra, nemzetemre és országomra ható és megnyilvánuló,* minden hátrányos hatást Magyarországnak a Magyar Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy az útmutatók által felkínált lehetőséggel élve, a jelenleg reám, családomra, nemzetemre és országomra ható és megnyilvánuló,* minden hátrányos hatást Magyarországnak a Magyar Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével megszüntetem.

Látom, érzem és élem,* hogy az embereket közös célként a Szent Korona működési rendje által megnyilvánuló biztonság,* és a szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti társadalom iránti vágyának igénye egységbe rendezi és összefogja.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy az embereket közös célként a Szent Korona működési rendje által megnyilvánuló biztonság,* és a szeretet alapú, igazságos és tudatosan jóléti társadalom iránti vágyának igénye egységbe rendezi és összefogja.

Látom, érzem és élem,* ahogy a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják feladataikat,* felismerik és megosztják e teremtő Szer tartalmát embertársaikkal,* s ennek hatására azok tömegesen azonosulnak vele.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* ahogy a tanítók, gyógyítók és útmutatók felvállalják feladataikat,* felismerik és megosztják e teremtő Szer tartalmát embertársaikkal,* s ennek hatására azok tömegesen azonosulnak vele.

Látom, érzem, cselekszem, és árasztom az útmutatást.

Látom, érzem és élem,* hogy az elektronikus és írott médiákban, tévé, rádió csatornákon és újságokból is árad e Teremtő Szer energiája.

Egyre több járművön, hirdetési felületen,* óriásplakáton, ruházaton és elektronikus adathordozón jut el,* és nyer befogadást a Magyar Szent Korona energiája embertársainkhoz és gyarapodik teremtő erőnk.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy az elektronikus és írott médiákban, tévé, rádió csatornákon és újságokból is árad e Teremtő Szer energiája.

Egyre több járművön, hirdetési felületen*, óriásplakáton, ruházaton és elektronikus adathordozón jut el*, és nyer befogadást a Magyar Szent Korona energiája embertársainkhoz* és gyarapodik teremtő erőnk.

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona emberiségre ható,*a kegyelmi út lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása beragyogja az emberek lelkét és tudatát,* felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettséget,* és a jövőjük alakítása iránti felelősségvállalást.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona emberiségre ható,*a kegyelmi út lehetőségét magában hordozó megnyilvánulása beragyogja az emberek lelkét és tudatát,* felébreszti bennük a cselekvéseik iránti kötelezettséget,* és a jövőjük alakítása iránti felelősségvállalást.

Látom, érzem és élem,* hogy az ismeretek tömegesen jutnak el embertársainkhoz, Öntudatukra és képességeikre ébresztve őket.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy az ismeretek tömegesen jutnak el embertársainkhoz, Öntudatukra és képességeikre ébresztve őket.

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer minden kiterjedésben,* és kap elsődleges rendezési jogot, ahogyan ez égi szinten elrendeltetett.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona energiája kiárad és teret nyer minden kiterjedésben,* és kap elsődleges rendezési jogot, ahogyan ez égi szinten elrendeltetett.

Látom, érzem és élem,* hogy mint a sötét éjben a villámcsapás,* hirtelen és áthatóan világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona energiája,* megmutatva a jövő útját. 

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy mint a sötét éjben a villámcsapás,* hirtelen és áthatóan világítja meg az emberek tudatát a Magyar Szent Korona energiája,* megmutatva a jövő útját. 

Látom, érzem és élem,* hogy mint a mennydörgés hasít a létbe a Szent Korona energiája,* romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom irányítási rendszerét,* s helyét e Teremtő Szer által megteremtett, szeretett alapú tudatos lét veszi át a térben.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy mint a mennydörgés hasít a létbe a Szent Korona energiája,* romba döntve az idegenek hatalmát kiszolgáló társadalom irányítási rendszerét,* s helyét e Teremtő Szer által megteremtett, szeretett alapú tudatos lét veszi át a térben.

Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként tömegesen válnak tudatossá.* Fegyelmezetten, összehangoltan, békés úton de határozott módon a vezetői váltás országos szinten megtörténik Magyarországon.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaink a megosztott ismeretek hatásaiként tömegesen válnak tudatossá.* Fegyelmezetten, összehangoltan, békés úton de határozott módon a vezetői váltás országos szinten megtörténik Magyarországon.

Látom, érzem és élem,* amint a Magyarországot irányító alulról megválasztott, cselekedeteikkel, mértéktartásukkal, embertársait tisztelő viselkedésükkel példát mutató, alkalmas vezetők,* Magyarország és a Magyar nemzet érdekében hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* amint a Magyarországot irányító alulról megválasztott, cselekedeteikkel, mértéktartásukkal, embertársait tisztelő viselkedésükkel példát mutató, alkalmas vezetők,* Magyarország és a Magyar nemzet érdekében hozzák meg tudatos és felelős döntéseiket.

Látom, érzem és élem,* hogy alkalmas és a Magyar nemzet és Magyarország iránt elkötelezett,* különleges képességekkel megáldott emberekből választott Tanács irányítja a Szent Korona országát mindaddig,* ameddig a Magyar Szent Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek megnyilvánul e létben.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy alkalmas és a Magyar nemzet és Magyarország iránt elkötelezett,* különleges képességekkel megáldott emberekből választott Tanács irányítja a Szent Korona országát mindaddig,* ameddig a Magyar Szent Koronával való megkoronázásra alkalmas lélek megnyilvánul e létben.

Látom, érzem és élem,* hogy a felszabadult élet és a létezés örömeit érzékelő,* és ezen létállapotnak is örülő csodálatos energia veszi át a teret a Kárpát-medencében. 

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy a felszabadult élet és a létezés örömeit érzékelő,* és ezen létállapotnak is örülő csodálatos energia veszi át a teret a Kárpát-medencében. 

Látom, érzem és élem,* ahogyan a Magyar Szent Korona energiái által megnyilvánul, *egy vallások, egyházak, politikai és gazdasági érdekek felett álló egyetemes útmutatás.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* ahogyan a Magyar Szent Korona energiái által megnyilvánul, *egy vallások, egyházak, politikai és gazdasági érdekek felett álló egyetemes útmutatás.

Látom, érzem és élem,* hogy a közösségek és az emberek tudatosodása és szemléletváltása által,* az egymáshoz és környezetükhöz való viszonyulása átrendeződik.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy a közösségek és az emberek tudatosodása és szemléletváltása által,* az egymáshoz és környezetükhöz való viszonyulása átrendeződik.

Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország a Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével béklyóitól megszabadul és fellélegzik,* az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló vezetők által ármánnyal létrehozott szerződések kötelezettségei alól. 
Felfüggesztésre, majd átalakításra került és semmisé vált minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szinten megváltoztathatatlanok. Az eredeti formájában érvénytelen Magyarország Európai Uniós tagsága,* NATÓ tagsága,* a Liszaboni és a Dublini szerződés,* nincs államadóság, nincs banki tartozás, gazdasági elvonás.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy Magyarország a Szent Korona működési rendjéhez való visszatérésével béklyóitól megszabadul és fellélegzik,* az idegen hatalmak érdekeit kiszolgáló vezetők által ármánnyal létrehozott szerződések kötelezettségei alól. 
Felfüggesztésre, majd átalakításra került és semmisé vált minden olyan szerződés,* mely nem harmonizál a Szent Korona irányelveivel,* melyek földi szinten megváltoztathatatlanok. Az eredeti formájában érvénytelen Magyarország Európai Uniós tagsága,* NATÓ tagsága,* a Liszaboni és a Dublini szerződés,* nincs államadóság, nincs banki tartozás, gazdasági elvonás.

Látom, érzem és élem,* hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége a Magyar Szent Korona országának. 
A külföldi érdekeket szolgáló pénzügyi és energetikai elvonások rendszere megszűnt,* s ezen értékek Magyarország vérkeringésébe áramoltatásával rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható minden területen.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy kialakult a pénzügyi és gazdasági függetlensége a Magyar Szent Korona országának. 
A külföldi érdekeket szolgáló pénzügyi és energetikai elvonások rendszere megszűnt,* s ezen értékek Magyarország vérkeringésébe áramoltatásával rendkívül magas ütemű fejlődés tapasztalható minden területen.

Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaim is fellélegeznek, hisznek és bíznak a jövőben,* és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva a jövő tudatos rendezésére fordítják.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* ahogy embertársaim is fellélegeznek, hisznek és bíznak a jövőben,* és felszabadult energiáikat egymásnak példát mutatva a jövő tudatos rendezésére fordítják.

Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jó és felszabadult kedélyállapot,*valamint a biztonság érzése, s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy általánosan jó és felszabadult kedélyállapot,*valamint a biztonság érzése, s az öröm sugárzik embertársainkról a mindennapokban.

Látom, érzem és élem,* hogy visszatér a létbiztonság, és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.* A Szent Korona országának tagjai, amennyiben kötelezettségeiket teljesítik,* minden hónap elsején alanyi jogú juttatásban részesülnek,* mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm…

…Teremtő igéimmel, hangosan kimondott szavaim rezgései által kiárasztom a létbe. Mond ki velem hangos szóval…

Látom, érzem és élem,* hogy visszatér a létbiztonság, és a kiszámíthatóság a hétköznapi életünkbe.* A Szent Korona országának tagjai, amennyiben kötelezettségeiket teljesítik,* minden hónap elsején alanyi jogú juttatásban részesülnek,* mely biztosítja egy tudatos és minőségi élet lehetőségét.

Látom, érzem és élem,* hogy a Magyar Szent Korona országának pénzneme, melynek a neve Szentkorona,* kamatmentes, munka és érték fedezetű, minden állam által elfogadott és állandó elszámolási értéket biztosító pénznem,* mely elsődleges célja az egységes értékű cserealap biztosítása.

Ezt most képileg megjelenítem, érzéseimmel megtöltöm… 

A TTIP-el, jön a csipp...?!!
A lélek zenéje


A puszta gyermeke Ő is...
https://www.youtube.com/watch?v=l8Xc2amoUz8
https://www.youtube.com/watch?v=ScDxESck2t0
Nyirkai jóslat. A nép talpa alól kihuzzák a földet...!

https://www.youtube.com/watch?v=Hl6zE1Lyg10#t=1086 

https://www.youtube.com/watch?v=yiBJakFo7E4  

https://www.youtube.com/watch?v=VCt5HkKHBzw

https://www.youtube.com/watch?v=1QUChRoJqVk  

https://www.youtube.com/watch?v=R_DbiF02A8M

A magyarok ISTENE őrül állította a "zenélő sivatag tigrisét":::! Rajtad áll magyar nép, hogy mikor lépsz...!

https://www.youtube.com/watch?v=PgzlbyiolR0   

https://www.youtube.com/watch?v=NvXzdKDPElM

https://www.youtube.com/watch?v=sWVsrM0hqIc  

https://www.youtube.com/watch?v=8AmFXcaKiPE

https://www.youtube.com/watch?v=lBI_K4UzcjY

https://www.youtube.com/watch?v=A8_kThyfaqY 

https://www.youtube.com/watch?v=IwwOXB6oDqo   

https://www.youtube.com/watch?v=uoUpo0UBxhw  

https://www.youtube.com/watch?v=j5STcmoDIuY 

https://www.youtube.com/watch?v=-Xj2HWcwMcE 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vf48D5ONa4 

https://www.youtube.com/watch?v=05fWeVTahhE  

https://www.youtube.com/watch?v=nuvbB6S5OPg  

https://www.youtube.com/watch?v=Qk91T5t-91I  

https://www.youtube.com/watch?v=_D9a9JSAftQ  

https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E  

https://www.youtube.com/watch?v=R_DbiF02A8M  

https://www.youtube.com/watch?v=1QUChRoJqVk  

https://www.youtube.com/watch?v=8AmFXcaKiPE  

https://www.youtube.com/watch?v=aYke_2GrXc0  

https://www.youtube.com/watch?v=ROWYC-3cYFo  

https://www.youtube.com/watch?v=t52GwR6kwog  

https://www.youtube.com/watch?v=EmlrkWOQEl4  

https://www.youtube.com/watch?v=6ZJYb45E1N4  

https://www.youtube.com/watch?v=R_DbiF02A8M  

https://www.youtube.com/watch?v=eaQ4TGXiTRI 

https://www.youtube.com/watch?v=ttDc5-qaF1w  

https://www.youtube.com/watch?v=imz9xIMVlT0  

https://www.youtube.com/watch?v=Qk91T5t-91I  

https://www.youtube.com/watch?v=f2E1qJMBwWw  

https://www.youtube.com/watch?v=TSU6CM6pVa4  

https://www.youtube.com/watch?v=BfhUuCoi0Ag

https://www.youtube.com/watch?v=EgNsUltWcro  

https://www.youtube.com/watch?v=rWKDUaX0Egk  

https://www.youtube.com/watch?v=HmG6jzWhWS4  

https://www.youtube.com/watch?v=laRrpaZvPY8  

https://www.youtube.com/watch?v=obvyVpUFh8k  

https://www.youtube.com/watch?v=l8Xc2amoUz8  

https://komlomedia.wordpress.com/2012/04/30/a-torontoi-jegyzokonyvek/ 

http://konteo.blogrepublik.eu/2012/04/21/a-torontoi-jegyzokonyvek/  

https://www.youtube.com/watch?v=FnOJeTLriFs   

https://www.youtube.com/watch?v=t52GwR6kwog

https://www.youtube.com/watch?v=krjTdY4YrY8  

https://www.youtube.com/watch?v=0lreMzIuIp4  

http://huntv.info/tv/lesz-e-magyar-jovo/  

http://huntv.info/tv/aktualpolitikai-kerekasztal-67/  

https://www.youtube.com/watch?v=INPwkuX2f8c  

https://www.youtube.com/watch?v=LABimEIUyng  

https://www.youtube.com/watch?v=UQV7Ehj-vvI  

https://www.youtube.com/watch?v=3q0GglH0d58  

https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc  

https://www.youtube.com/watch?v=Kzn7hZ8H0LQ  

https://www.youtube.com/watch?v=7sPY0X8SrLo   

https://www.youtube.com/watch?v=ixWiW0sMy6U  

https://www.youtube.com/watch?v=8tgQ75GxAZk  

https://www.youtube.com/watch?v=mlSN7g5k-wQ#t=355  

https://www.youtube.com/watch?v=QUH2oNkx-eU  

https://www.youtube.com/watch?v=uQg4jsdT944  

https://www.youtube.com/watch?v=Be18rqVu5QU  

https://www.youtube.com/watch?v=hpwu596CBVs  

https://www.youtube.com/watch?v=i_xcRshHFGM  

http://www.balrad.com/2015/11/20/bosszuvagy-3/  

http://www.balrad.com/2015/11/20/allah-barma/  

http://www.balrad.com/2015/11/20/allah-barma/  

https://www.youtube.com/watch?v=dKTZKYxixKk  

https://www.youtube.com/watch?v=ObX0IRsBxyg  

https://www.youtube.com/watch?v=cKmMgwxhPNc   

https://www.youtube.com/watch?v=YF3zBsYsDWg  

https://www.youtube.com/watch?v=Bt1jY1lPAtI  

http://jovoutja.hu/?page_id=744  

https://www.youtube.com/watch?v=mA2vZrVJ61c  

https://www.youtube.com/channel/UClX3XQaN8C1qIb-eCAZ_zVA  

https://www.youtube.com/watch?v=Ru-66xF57cY  

https://www.youtube.com/watch?v=1_VXei9rK5s  

https://www.youtube.com/watch?v=FiwliL5Oq_M

A mesével rontják el a gyermekeinket...?
Pusztaszeri megemlékezés
Pusztaszeri megemlékezés
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése