Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Az evolúció körelmélete

Hírek


A fajunk a teljes faji kifejlődésének korába lépve – a körfejlődés második negyedében – az ősközösségének
a végére belakta az egész földet. Ha az egyedszámának a további felszaporodása ezzel együtt
megállt volna, ma nem lenne semmi bajunk sem a vilá-gon, mert a fajunk még mindig az
emberiség boldog aranykorában élhetné életét. De a felszaporodása a
természettörvények működése következtében sajnos nem állhatott meg. És ez
vezeti el a fajunkat a fejlődése harmadik, kifejlett negyedének a megéléséhez.
A földi bioszférát belakva, az életviszonyaiban elkülönül a két történelmi embertípus,
a telepes úrnépek és a nomád pásztornépek. Miként már kimerítően
megtárgyaltuk, az őskori fenntartható élet matriarchizmusa a növekedés kényszeréből
az újkori fenntartható fejlődés patriarchizmusára változik, és ennek
következtében fajunk belép az emberiség háborús társadalmi korába, annak
minden negatív következményével együtt.

A mítoszok előtörténete

Hírek


Mindenkinek van fogalma róla, ismeri a kőkorszak ősközösség tanát, majd a
réz, bronz és vaskori társadalmi átalakulásokat. Csak az a kérdés, hogy ennek
melyik olvasatát? A mi feldolgozásunkban nem a hivatalosan hamisított oldalát
fogjuk megismerni, hanem igyekezünk egy egyetemesen valós képet tárni az
olvasó elé a történelmi fejlődésről. A fajunk evolúciójában a gardációnk törvényszerűen
vezet el az ősközösség felbomlásához. Az átmeneti kor során a
Homo sapiens ősközösségi természeti társadalmát, a történelmi ókor idején
felváltja a régi közösségi tulajdonúval 180 fokban ellentétes, ennek megfelelő-
en a természetellenes haszonelvű magántulajdon-viszonyú társadalmi formák
kora. Hogy ez mekkora társadalmi megrázkódtatásokkal járt, kezdjük a megismerését
a történelmi özönvíz fordulóévével, amely geológiai időszámítással a
holocén kort megelőzően, 11000 évvel ezelőttre tehető (Kr.e. 9000 körül).

A magyarok egyetemes teremtés mondája

Hírek


Csillagászati magasságokban, határtalan szeretettel a szemében, a leendő világunk
közepén, a szeplőtlen Semlegességében élt a Nagy Egy, a TEREMTŐ-
ÚRMAMA a Minden felett, s alatta nyugodott a Csend. Leírhatatlan, kifejezhetetlen
és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Benne élt a Szellem, a Lélek és az
Erő. Mozdulatlanságában gyűjtötte magába a fényt és hordozta a szíve alatt a
belőle gyarapodó gyermekét, az ősanyagot, s benne a megszületendő új élet
ígéretét. Mikor eljött az ideje, mint a földi asszonyok, megszülte a magába
szívott ősanyagból az új világot (a csillagászati ősrobbanás elve), s az ősvízben
az élet ígéretét. Miként a földi leányokat a szülésük után már asszonyoknak
nevezik, nevezzük mi is az anyagi világunkat megszülő Úrmamánkat a nagy
jelző mellett: NAGYBOLDOGASSZONYNAK, akit miként őseinktől tudjuk, a
magyarok Istenanyjának is hívnak.

A magyarok egyetemes mondája 2

Hírek


Kedvesen s az asszonynak azt mondta: – édesanyám; az embernek pedig azt,
hogy: – édesapám.
Ekkor Úr Isten elhatározta, hogy az általa teremtett első ember neve Világtanító
legyen s mesterségévé tette, hogy tanítójává váljon az emberiségnek, a
kezdet kezdetétől mind a világ végezetéig”. S feleségeként az első asszony,
pedig legyen az emberiség megtartója. „Világtanító hozzá is fogott nyomban a
munkához, és megtanította” az utánuk született leányaikat és fiaikat, ők aztán a
gyermekeiket, „hogy miképpen készítsenek maguknak íjat, halfogó hálót”,
megtanította őket az állattartás sokféle titkára, majd hogyan építsenek házat a
családjuknak, „de legfőképpen pedig arra, hogy miképpen engedelmeskedjenek
a Teremtő törvényeinek”. Nagyon ügyelt arra is, hogy amint megtanított egy
férfit a haza védelmére, s egy anyát a gyermeke anyanyelvi és hazaszeretetű
nevelésére, a továbbiakban már a szülőik tanítsák meg a gyermekeiket az életre,
hogy sohase kelljen más idegen tanítók hamis eszméitől megfertőződniük lelkükben,
mint napjainkban.

A magyarok egyetemes mondája

Hírek


Csillagászati magasságokban, határtalan szeretettel a szemében, a leendő világunk
közepén, a szeplőtlen Semlegességében élt a Nagy Egy, a TEREMTŐ-
ÚRMAMA a Minden felett, s alatta nyugodott a Csend. Leírhatatlan, kifejezhetetlen
és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Benne élt a Szellem, a Lélek és az
Erő. Mozdulatlanságában gyűjtötte magába a fényt és hordozta a szíve alatt a
belőle gyarapodó gyermekét, az ősanyagot, s benne a megszületendő új élet
ígéretét. Mikor eljött az ideje, mint a földi asszonyok, megszülte a magába
szívott ősanyagból az új világot (a csillagászati ősrobbanás elve), s az ősvízben
az élet ígéretét. Miként a földi leányokat a szülésük után már asszonyoknak
nevezik, nevezzük mi is az anyagi világunkat megszülő Úrmamánkat a nagy
jelző mellett: NAGYBOLDOGASSZONYNAK, akit miként őseinktől tudjuk, a
magyarok Istenanyjának is hívnak.

Fehér ló monda 3

Hírek


Fejedelemi család egyik fővezérét nevezi meg. Ami később a tulajdonnevek
közé is bekerült. Ez az állításunk abszolút bizonyítékként is megállja a helyét,
és nem csak egy hipotézise sorainknak. Mondjuk el mindenkinek!
Ha még nem fáradtak el a sok elemzésben, akkor folytassuk a bizonyításunkban
Liüntika eredettörténetét etimológiailag is. Miként írtam, Álmos főfejedelem
által és a kazár kagán támogatásával megkötött vérszerződést egy házasságkötés
is követi. Mégpedig a támogató kazár kagán, akinek a neve pontosan
nem ismert, de a 10. század elejéről fennmaradt Benjámin, Áron és József
kagán nevekhez kapcsolhatóan, a hunmagyaroknak a Kárpát-medence egyesíté-
sét támogatandó, a fia, Árpád-vezér feleségül veszi Liüntint, a kazár kagán
leányát. Ez a női név a kazárok keleti birodalmi népének, a besenyők = csángók
nyelvén fejthető meg egyértelműen. Ugyanis csángó nyelven a Li-, vagyis a
Liün- = leány (~nőnemű oroszlán) jelentésű névszó. Benne az „-ün-” szórész
pedig az ünő = fiatal nőivarú tehén, az Oroszlán = Leo (~Lion, orszlánnal kapcsolatos)
csillagkép fogalmára mutat, egyben utalhat még a türk eredetre is.
Talán nem véletlenül a sumer ENLIL atyaisteni elvből keletkezett ez a női név,
pontosabban a kazár kagánnak, mint a Napisten földi fiaként, a leányának az
oroszlánhoz hasonlító névadásaként. A második -ti(n) szórész pedig a mai
napig a tini értelemben a serdülő leány fogalmát jelenti a csángó, de a magyar
nyelvben is (állatnevekben tinó = fiatal ökör), de még az angolban is (tinédzser
= tizenéves) ugyanazt jelentve. Ezt a szótövünket képezve kapjuk a csángó
nyelven ismert Tinka = Cinka, tovább képezve a magyar Katinka női neveket.
Csak úgy mellékesen megjegyezve, mintha megint a kazár = besenyő = csángó
= magyar nyelv I. évezredbeli azonosságának egyetemes érvényű megállapítá-
sához jutottunk volna el. Higgyék el, ennyi egyezőség mellett a tévedés kizárt!

907-ben történt… És persze már akkor is a németek szemében voltunk szálka. Csakhogy hiba csúszott a számításba. És ezt úgy hívják, magyarok. Decretum: Ugros eliminandos esse, azaz elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak.

Fehér ló monda 2

Hírek


A magyarázat már egyszerű. A honegyesítő törzsek a vérszerződésben eldöntöttek
szerint, a hont a fehérmagyar nemzeti szín alapján egyesítik. Minden kárpátmedencei
fejedelemnek – de legalábbis négy biztos eseménye rajzolódik ki –
elküldik a szimbolikus fehér ló ajándékot. A kiskirályok az ősi eredetük tudá-
sából azonnal értették, hogy a Kárpát-medencében a fehérmagyar nemzet alatt
akarják egyesíteni a hazát. Az itt élő úrnépi fejedelmeknek így kínálták fel,
hogy vagy elfogadják, vagy elutasítják a kérést. Most az a rész elbeszélése
következzék, amelyben a fehér ló szimbólummal Árpád átveszi a hatalmat a
medence kiskirályaitól, az egységes Magyarország megvalósítása érdekében.
A HONEGYESÍTÉSNEK a magyarok legdicsőbb és leginkább ismert eseményének
kellene lennie történelmünkben. Különösen a fehér ló mondánk
meleg empátiával átszőtt fordulatai igaz történetei a magyarságnak. Már emlí-
tettük, hogy az ősgesztánk elpusztításával, nincs egy egységes forrásműve e
mondánknak. Ha nincs, akkor hát alkotnunk kell a helyébe egy újat, egy korhű-
séggel rekonstruált fehér ló mondát. Higgyék el, minden adat rendelkezésünkre
áll, amiből a pontos helyreállítás elvégezhető. Csak a megfelelő elemeit kell
egy egységes rendszerbe foglalni, egymás mellé helyezni. E törekvésünkben
leginkább Anonymus gesztájára támaszkodunk, ugyanis a honegyesítés története
az ő tollából a legrészletesebb, és időrendjében is követi a történések folyamatát.

Fehér ló monda

Hírek


A vérszerződő törzsek tanácsa eldönti, a hozzájuk csatlakozó kabarokkal,
akik valójában Ka-avarok (Avarország lakói, szavárdok, visszatérő avarok),
hogy a kedvező külpolitikai helyzet okán, és talán 895. június végén, amikorra
a termények betakarítása és a felkészülés a hosszú útra befejeződik, kiadják az
indulási parancsot. De mi már elbeszéltük, hogy az egyesített hadsereg előőrsei
már az előző évben a morvák szövetségében behatolt a Tisza vidékére, hogy
megtisztítsa a bevonuló köznép előtt az ellenséges erőktől a keleti országrészt.
Ez az előre nyomuló seregtest oly sikeresen tevékenykedett, és az itt talált testvérnépeikkel
oly barátságosan bánt, hogy azok megértették a nemes céljaikat.
Ezért testvéri szeretettel fogadták a katonákat még a téli itt tartózkodásra is.
Immáron ez a seregtest előkészítve a bevonulók előtt az utat, már kész letelepedési
helyekkel várta a 895 nyarán induló törzsek ideérkezését.
A honegyesítő harcok leírásában már bizonyítottuk, hogy népeink sem a besenyőktől
űzetve, sem a másoktól elszenvedett vereség hatására, nem menekü-
lésszerűen érkeztek a medencébe. Az ilyen rémhírek, csak a megszerzett hírnevünk
lejáratására készült koholmányok, minden tudományos alap nélküliek.

A békét támogasd, ne a háborút!

Hírek

Így jár el a terrorista bank és a terrorista rendőrség...!

Hírek
Generálási idő: 0.17 másodperc
674,830 egyedi látogató