Keresés a weblapon
Belépés
HÍRLEVÉLRE FELÍRATKOZÁS


PostHeaderIcon Kik lehettek a mormonok, az antikrsztus katonái?

BelföldKIK LEHETNEK A MORMONOK VALÓJÁBAN,
ÉS MI CÉLBÓL ÉS MI JOGON SZORGOSKODNAK, KUTAKODNAK
FÉL ÉVSZÁZADA AZ ŐSEINK ADATAI KÖZÖTT?

A szászvár honlapon dr. Móricz János equadori kutatásaival foglalkozik az első rész
a „Megvezetésünk titkai” c. hírben: Link ;
majd a második rész a mormon egyházról szól, akik megkörnyékezték a 60-as évek végén
a kutatót:
Link

Én kb. 10 éve hallottam először Móricz János munkásságáról. Élénken emlékeztem magányos kutatásaira, kitartására, nyelvészeti, néprajzi felfedezéseire, tipikus magyar személyiségéből adódó őszinte barátságára az indiánokkal, majd a törzs által évszázadok óta őrzött és a barát számára megmutatott, majd általa belsőleg is feltárt barlangokra, a több száz kilométeres járatok felfedezésére és a nyelvészeti meglepetés után immár egy őskultúra különleges leleteinek előkerülésére.
Eközben régóta különleges úton-módon hazai rovásszakértővel való levelezés, könyvek küldése oda és vissza, a 60-as 70-es években meglehetősen nehéz körülmények között.
A kezdeti hírverést rádióban, újságokban egycsapásra hirtelen megfagyott légkör követte,
a teljes elhallgatással, majd akadályok támasztásával minden téren, s végül a megkörnyékezés, stb.
Nem sokkal később az edzett, egészséges, ereje teljében lévő kutatót holtan találták szállodai fürdőszobájában…


Link
„Ezután 1967. szeptember 7-én, Móricz János egy nagy sajtókonferencián, a lapok, rádió és televízió riportereinek ismertette eredményeit. A több órán át tartó konferencia rendkívül lelkes hangulatú volt. Úgy látszott, hogy egy világraszóló szenzáció indul útjára, de ehelyett néma csend és mellőzés követte a konferenciát. Egyetlen hír sem jelent meg róla. Ellenben a mormon egyház főemberei továbbra sem hagyták békén Móriczot, folyamatosan unszolva, hogy árulja el nekik a barlang helyét. Az agresszív viselkedésből kiderült, hogy nem egy hívő egyházról van szó, hanem egy világhatalomra törő szervezet áll mögöttük. Kincskeresés és egyéb célok ösztönzik őket. Móricz ekkor elhatározta, hogy a barlang titkát nem adja ki. Meggyőződött arról, hogy a barlangok feltárásának még nem jött el ideje, ezért előbb az amerikai földrészre került magyar nyelvű törzsek odaérkezésének rejtélyét akarta feltárni, illetve a tényt gyakorlati módszerrel bizonyítani.”

- Ketten szóltunk hozzá, és társam közlései nyomán nagy felháborodás lett úrrá rajtam, az
alábbi bejegyzése következtében, ami teljesen új volt számomra. Azóta átolvastam válogatott részekből összeállított hittankönyveiket is.

Itt idézem az ő új információkkal tűzdelt beírását:
„Nekem ez a Mormon dolog nagyon büdös!
Hogy miért? Sorolom:
1.
..."a mormon egyház főemberei továbbra sem hagyták békén Móriczot, folyamatosan unszolva, hogy árulja el nekik a barlang helyét. Az agresszív viselkedésből kiderült, hogy nem egy hívő egyházról van szó, hanem egy világhatalomra törő szervezet áll mögöttük."...
2.
Genetikai kritika: A Mormon könyve bevezetésében (ami nem a könyvhöz tartozik, hanem később adták hozzá) található, hogy a lámániták - az amerikai indiánok ősei között vannak.[2] Kutatók nem találtak jelentős hasonlóságot ma élő indiánok és zsidó származású emberek DNS-ében. Ez nem zavarja a hívőket, hiszen lehet hogy az indiánok ősei között találhatóak lámániták anélkül hogy azt egy ilyen tudományos vizsgálat igazolná.
3.
Nyelvészeti kritika: A fordítás alapját képező, úgynevezett - reformált egyiptomi írásnem létezett -, arról semmiféle dokumentum nem létezik. Az általában hivatkozásként felhozott hieratikus és démotikus írás nem az - az első a hieroglifák kurzivált változata, azaz egyszerűen olyan hieroglifák, amiket nem kőbe véstek, hanem papiruszra írtak tintával, utóbbi pedig ennek közvetlen leszármazottja, tehát lényegében mindkettő kézírás. Az egyiptomi nyelvnek a démotikus után nincs semmiféle más változata.
4.
Smith kétségkívül korának egyik legkarizmatikusabb egyénisége volt, de a kortárs források nem igazolják a későbbi idealizált képet. Kincskereséssel, okkultizmussal foglalkozó farmergyerekként nőtt fel. Szélhámosság miatt polgári peres eljárást indítottak ellene, a metodista egyház pedig - ahova azután csatlakozott, hogy Isten az Első Látomásban határozottan megtiltotta neki - kizárta. Művei híven tükrözik történelmi és bibliai műveletlenségét. Egyházalapítása után, karrierje csúcsán Nauvoo polgármestere, bankigazgatója, milíciaparancsnoka és amerikai elnökjelölt volt. Polgármesterként a helyi ellenzéki lap nyomdáját szétverette. Amikor bankja csődbe jutott, hitelezői kárpótlása nélkül elmenekült. Többször hamisan prófétált. Nem volt mártír, egy becsempészett pisztollyal két támadóját megölte, mielőtt őt is lelőtték. Smith isteni kinyilatkoztatásra hivatkozva vezette be a többnejűséget. Törvényes feleségén kívül még 47, csak egyházi esküvőn elvett élő felesége volt, köztük tinédzserek és már férjes asszonyok is, illetve 149, már halott nőt is hozzápecsételtek templomi szertartásokon.
5. A Bónusz!
Valamilyen megmagyarázhatatlan okból 1959-ben a Mormon felekezet engedélyt kapott arra, hogy Magyarország területén lévő összes egyházi anyakönyvet mikrofilmre vegye, azaz film másolatot készíthettek az anyakönyvekről.

Miért kellettek ezek nekik?????? Hogy kaphattak erre engedélyt pont 1959-ben????
Senki ne haragudjon meg érte, de itt nagyon-nagyon kilóg a zsidóláb!

Ez az egész mormonizmus szerintem ugyancsak a cionisták műve, ami pedig a forrásaikat illeti, nos, azt csinálták amit minden esetben! Találtak egy vagy több valódi ősi forrást, és mocsok módon átírták a saját szájízük szerint!
Féreg népség!”

Válaszom:
„Ez borzalmas.
Ki engedélyezte és milyen indokkal kérték a mikrofilmes adatgyűjtést? És milyen alapon? Mi minden gyanús gyülekezetnek álcázott maffiának ki vagyunk szolgáltatva tudtunkon kívül; engedélyünk nélkül, valamelyik hazai főellenség lefizetése ellenében?
Milyen összefüggések kiderítéséhez, vagy milyen beavatkozásokhoz kell ez nekik?
Leveleiben írja Móricz, hogy amint nemet mondott nekik, onnantól rövidesen fegyverrel volt kénytelen közlekedni!
Halála körülményei pedig éppen hogy tisztázatlanok és sok gyanút vetnek fel!”
Mekkora költségekkel kóboroltatják őket az egész országban már évtizedek óta, behízelgő sima modorú alakok, süteménysütés ürügyén is besettenkednek fiatal családokhoz... Mi a céljuk?
Mire állnak készen nagy csendben?
Fenébe is! Tök ideges lettem.”
Különleges még, hogy egészen jól megtanultak magyarul az ifjú térítők!!! Milyen módszerrel vajon? Általában ingyenes angol nyelvtanítást is felajánlanak – kezdetnek… Szolíd sötét egyenöltönyükben, feltűnés nélkül, sima modorral vajon mit szimatolnak előretolt helyőrségként?

Társam válasza:
„Nem akarlak mégjobban felhúzni kedves Koré, de van ezzel kapcsolatban néhány dolog amitől szintén nem fogod jól érezni magadat!
1.
..."A Magyar Országos Levéltár Filmtára filmmásolatban őrzi a mai Magyarország területén található helységek 1895. október 1. előtt keletkezett, a történelmi egyházak - nevezetesen a római katolikus, a görög katolikus (unitusok, egyesültek), a görög keleti (óhitű, ortodox, pravoszláv), a református (helvét vallásúak), az evangélikus (ágostai hitvallásúak) és az izraelita (zsidó, ezen belül ortodox és neológ) - által vezetett anyakönyveinek mikrofilmfelvételeit. Emellett a Levéltár csekély számban őrzi a baptista, az unitárius (antitrinitáriusok) és a nazarénus kisegyház, illetve felekezet anyakönyveinek mikrofilmfelvételeit. A Trianon előtti országterület néhány más településéről is vannak mikrofilmezett anyakönyvek: elsősorban a Felvidékről (Csallóközből), a Délvidékről (Bácskából) és az Őrvidékről (Burgenland), de közel sem a teljesség igényével.

E hatalmas és egyedülálló gyűjtemény tulajdonképpen a mormon egyház részére készült el. Az anyakönyvek legnagyobb részét az 1959-1967 közötti időszakban mikrofilmezték. Az akkori Művelődési Minisztérium Levéltárak Országos Központja kezdeményezésére a Magyar Országos Levéltár (MOL) a Genealogical Association of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saint (Salt Lake City, Utah, USA) részére a fenti időszakban folyamatosan - a mormon egyház költségén - filmre vette a Magyarországon található, 1895. október 1-e előtti egyházi anyakönyveket. Az anyakönyvi mikrofilmek egy része az 1828-tól kötelezően az illetékes megyei levéltárakban őrzött másodpéldányokból történt állag-kiegészítés, nemzetközi mikrofilmcsere, valamint ajándékozás útján került a gyűjteménybe."...

Namost ehhez képest kérdem én:
Miért van az, hogy a megyei levéltárakban az egyházi anyakönyvek másodpéldányai szinte minden római és görög katolikus településről 1850-1880 között gyakorlatilag hiányoznak, vagy csak néhány év van meg?
Ez főleg a szabolcsi, és a hajdú-bihari levéltárban van így.
Tehát ha információra van szüksége valakinek akkor azt a mormon archívumokból kell kikérnie! Itt valami nagyon bűzlik!
2.
A Csongrád-megyei levéltár által készített 2010-es tervezetben, mely - A levéltár anyagi ellátottsága, gazdálkodása és technikai fejlesztése címet kapta, na ebben igen érdekes dolgokat olvashatunk!
Forrás: Link
..."3/ Digitalizálás:
A Mormon Egyház részére folyamatosan végezzük az anyakönyvek digitalizálását. 2009 folyamán Bálint Hajnalka levéltári fotós végzett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei születési (1910-1918), házassági (1910-1948) és halotti (1910-1978) anyakönyvek digitalizálásával, majd az ősz elején nekifogott a Csongrád megyei állami anyakönyvi másodpéldányok
fotózásának (születési 1913-1920, házassági 1913-1950, halotti 1913-1980). Ez utóbbi munka 2010-ben is folytatódik, egyúttal megkezdjük a tárgyalásokat a következő projekt kapcsán a Bács-Kiskun Megyei Levéltár vezetőivel az anyakönyvek majdani átszállítása ügyében. Az anyakönyvek digitalizálása mellett - elsősorban időbeli téren korlátozott lehetőségeink figyelembe vételével - levéltári hálózatunkon belül igyekszünk egyéb fotózási, mikrofilmezési igényeket is kielégíteni. Az anyakönyvek digitalizálása mellett - holtidőben, a különféle leállások idején - csekély mértékben lehetőségünk van saját levéltári anyag digitalizálására is a mormonok által beszerelt technikai eszközökkel."...
Tehát a levéltárak ma is folyamatosan digitalizálnak a mormonoknak!
3.
Újabb titkosításra hajazó törvény:
Link
4.
Öröm lehetne az ürömben, hogy annak idején amikor itt mikrofilmre vették az anyakönyveket akkor az amúgy alapból féregnek számító Csau bácsi ezt nem engedélyezte az erdélyi területeken! Sajnos én úgy tudom, hogy 1990-óta már oda is besunnyogtak!

Nos, számos igen jól alátámasztott elméletem van arra, hogy mi ennek az egésznek a célja, de anélkül hogy egyet is ismertetnék, abban azért gondolom mindenki egyetért velem, hogy ezeknek a geciknek nem tiszták a szándékaik, és hogy azonnal le kellene állítani amit művelnek!”

Tehát már 51 éve garázdálkodnak itt az óceánon túli 180 éves felekezet szorgos dolgozói!
Nem sajnálnak pénzt, paripát, fegyvert! Vajon mire megy ki a játék? Miért ez a nagy, kitartó érdeklődés irántunk?
Vajon milyen összefonódás, kedvükben járás eredményezte a hamarosan beiktatandó új törvényt, mi szerint a népnek nem lesz joga betekinteni elődei adataiba, a különleges kutakodóknak viszont teljatalmuk van felette?
Így aztán ne csodálkozzunk, ha a nyírtassi őslakók egyre nagyobb mellénnyel szórják
a mérgezett s(z)ót!
Tudtok valami magyarázatot mindezekre?

Üdvözlettel: Koré

Áldás!

Hozzászólások

# | jano jano - 2010 08 30 ¦ 13:55:18
Hol lehet ilyen mormonokat találni az országban?
# | Koré Koré - 2010 08 30 ¦ 15:26:53
Jano!
Városokban járkálnak, sétálgatnak kettesével.
A grafitszürke öltönyükön kitűzőt hordanak.
Afféle névjegykártyát. Ifjonc huszonévesek, nagyon szolídak és szelídek. Amikor a küldetés lejár, mennek haza a tanult "szakmájukban" dolgozni. Ez a tanulmányaik utáni, vagy közbenső feladat.
A mozgalom küldi őket, szállást bérelnek, önellátásra vannak berendezkedve.
2-3 havonta másik városba költöznek, folytonos helycserével.
Gondolom beszámolókat is írnak a főnökeiknek.
# | Koré Koré - 2010 08 30 ¦ 15:53:16
Itt egy soproni hír, képpel:
http://www.kisalf...k/2147681/
# | Pálos Trend Pálos Trend - 2010 08 30 ¦ 16:21:45
Youtube - Pálos Trend: Magyar Jézus

Horváth István keszthelyi plébános 1827-ben kelt levele Villax zirci apáthoz

Horváth István keszthelyi plébános 1827-ben Villax zirci apáthoz írt levelében azt a kijelentést tette, hogy Arra a soha nem képzelt meggyőződésre jutottam, hogy a Mindenható az első emberben magyart alkotott, de ne gondold, hogy megháborodtam, mert hála Istennek, eszem még ép és szigorú kritika szerint ítél.


Horváth István akkor már híres történész volt és minden kijelentésére felfigyeltek és - bár ezt csak bizalmas magánlevélben írta - az Apát úr úgy látszik, minden rossz szándék nélkül megbeszélte barátaival. Aztán már semmi sem állíthatta meg a gúnyolodó és rosszindulatú pletykát, hogy: Horváth mindenütt magyart lát és szerinte az Isten még Ádámmal is magyarul beszélt.


Habár Horváth nem ezt mondta, feltehetjük a kérdést: mennyiben lett volna igaza, ha ezt mondta volna? Mivel pap volt, a Bibliát behatóan tanulmányozta, mégpedig nemcsak szó szerint, hanem értelem szerint is. Nem volt neki nehéz megállapítani, hogy a bibliai Teremtéstörténet elsőkönyvének első tizenegy fejezetében (Mózes L Könyve l -I1. rész) csak egy népről van szó, mégpedig Ádám nevében, a madai Mada nemzetről. Ádám nevét a Genezis írói az általuk legrégibbnek ismert MADA nép nevének visszafelé olvasásával képezték.
Ebben van a felelet Magyar Adorján történészünk részére, amikor azt, írja: Nehéz lenne megállapítani, hogy mi indította Horváthot ennek az annyit hánytorgatott mondatának a megírására.

Jekuda rabbi azonban a Talmud Sanhedrin 38. b. lapján Horváth Istvánnak és Sir Bowringnak ad igazat, mondván, hogy: Az első ember arameus nyelven beszélt. Az arameus nyelv pedig a suméri szittya nyelvnek egyik nyelvjárása, tájnyelve volt, amelyet a Názáreti Jézus is beszélt, mint anyanyelvét.

Az ótestamentumi Genezis (Mózes 1. Könyve 11. rész, 1. verse) szerint Nimród idejében még Mind az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde vala. Tehát - ha a Bibliát szó szerint vesszük - Ádámmal az Isten csakis ezen az egy nyelven, vagyis a bibliai területen a bábeli nyelvzavarig egyedül létezett madai nyelven beszélhetett. Ábrahám, a zsidó nép ősapja még jóval ezután született (Mózes I. könyve, 11. rész, 26 vers) - habár őt is csak kölcsön vették az átírók. Mondhatná valaki - és mondják is -, hogy mindez csak mítosz, legenda, tehát nem kell szó szerint venni. Ez igaz. De a történészek és régészek szerint a mítoszokat és legendákat komolyan kell tanulmányozni, mert mindegyiknek van valami történelmi háttere. A nagy régészeti leletek csaknem mind a mítoszok és legendák adatai alapján lettek felfedezve. Nagyon sok éppen a Biblia adatai alapján, mely szerint Európa, Dél-Szibéria (Turán), Elő-Ázsia és Észak-Afrika őslakói mind Ádám és unokája, Noé gyermekeinek leszármazottai, akiket hívhattak sokféle néven, de származásuk azonos, vagyis méd, mada, mert az ótestamentumi írók Ádám nevét az általuk akkor legrégebbinek ismert mada nép nevének visszafelé olvasásával alakították.


A mada nép etnikuma, nyelve pedig azonos volt a Hórita- Arámi- Suméri szittya nyelvvel, amelynek országonként lehetett más és más nyelvjárása, de az anyanyelv, a gyökér azonos. Ma már a legvaskalaposabb szentírásolvasó is tudja, hogy a bibliai Genézis nem teremtéstörténet, hanem az emberiség történelmének csak egy kis része, amely a szkíta- madai népnévből mitologizált Ádámmal kezdődik és Noén és fiain, valamint unokáján, Nimródon keresztül a bábeli nyelvzavarig egy magyar őstörténelem. Ugyanis a Vízözön is, akár a bibliai Noéra, akár a Krámer professzor szerinti Ziusudra soméri királyra, akár a Berossos káldeai történész által említett Ardatas király fiára, Xsisustrosra nézünk, mindegyik a mi kushita és sumér szkíta népünkkel kapcsolatos. Történelmi tény, de ellenkezik a krisztiánizmus alapjának, az Ótestamentumnak nevezett zsidó mitológia tendenciájával, az Úr Ábrahámnak tett igéretével, miszerint a zsidóknak adja egész Elő-Ázsiát a Nílustól az Eufráteszig, és Kánaánt a Hitteusokkal és a Jebuzeusokkal együtt. (Móz. I. könyve, 15. rész, 18-21. vers.)


A szentírót az nem zavarta, hogy Isten már párezer évvel előbb szövetséget kötött Noéval, mielőtt a bárkába küldte őt, de nem ígért neki semmit, hiszen minden az övé volt - csak életben maradást.
Ha egyszer az egész Bibliát a történelmi valóságnak megfelelően átírnák, az egy magyar őstörténelemkönyv lenne, amely a magyar nemzeti vallás alapja, Ótestamentuma lenne, és alapjaiból forgatná ki az egész Judeo-Christiánizmust. Ezért nem akarják az illetékesek és illetéktelenek megreformálni a Bibliát.

Még más nyomós okuk is van a misztifikációra, történelmi, nemzeti tudatunk elnyomására, nemzeti származástudatunknak kizárólagosan a finnugorizmusnak nevezett hipotézisbe való bezárására. Ez pedig az, hogy ne menjen át a köztudatba az a történelmi tény, hogy utolsó honfoglalásunk törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az Árpádi törzs a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal. IV. Béla királyunk felesége: Laskarish Mária ide küldte Ottó frátert három társával, hogy keresse fel az ő itt élő rokonait. Ottó fráter a maradvány-magyarokat 1233-ban még itt találta és vélük magyarul beszélt. De misszióját nem teljesíthette, mert a tatárok betörése elől menekülnie kellett. (Dr. Fehér M. Jenő: Exodus Fratrum 97-101. oldal)
Ft. Lukácsy Kristóf 1870-ben kiadott A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei című könyvében, örmény kútfők alapján, szintén a magyarok ittlétéről ír.

Dr. Fehér Mátyás: Magyar történelmi szemle: II. évfolyam 2. számában írja, hogy Örményországban és Kurdisztánban még a tizenhetedik században is voltak jelentős létszámmal magyarok. Egyik királyuknak, Patatuának sírját itt, a Kaukázustól délre, az Urmia tótól nem messze tárták fel a régészek, a Kr. e. hetedik századból. (Dr. Déry Zoltán: A magyarok elnevezés és azonosítása.)


Dr. Georges Rouw, francia történész: Ancient Íraq című könyvében a 382. oldalon azt írja, hogy az Arsacida uralkodók tehetséges arisztokratákkal kormányozták ezt a területet, megengedve vazallus királyságok kialakulását, mint például Osrhoene, Adiabene és Characene, és hogy az Arszákok és vazallusaik gazdagok voltak, mert ellenőrzésük alatt tartották Ázsia és a görög-római világ közötti kereskedelmi utakat. Az AR-SAC név azonos a Saca-Szkíta népnévvel. Ez a terület a Kaukázustól délre tele van magyar helységnevekkel. Ami minket mai tárgyunk szempontjából leginkább érdekel, az az Adiabene királyság és kapcsolt részei: Arpadu, Emese, Hunor, Karsa (Kars), Van-tó, Arpachia és Nimrud városokkal. Erről a területről húzódtak fel az Árpádi magyarok a Kr. u. ezredközepén a Kaukázus északi oldalára, ahol a VIII. században már törzsszövetségben éltek a kazárokkal.


Dienes István A honfoglaló magyarok című finnugorista és szlávofil szellemben megírt könyvében (Corvina Kiadó; Budapest, 1972) közölt térképén, a Honfoglalás előtti időből még kénytelen kimutatni a szavárd magyarokat, de ő úgy állítja be, mintha azok a Kaukázus-hegység középső, legmagasabb részén keresztül húzódtak volna le délre. Pedig ennek éppen az ellenkezője igaz.
Az egyébként szépen illusztrált könyvnek értékét lerontja a 70. oldalon közölt térképével, amelyen arab, normann és magyar kalandozások a IX-XI. században címmel az ezer évvel későbbi trianoni Csonka-Magyarországot mutatja. Tápot adva ezzel az oláhok, szerbek, szlovákok és németek területrabló ösztönének.


Honszervező Árpád apánkban és családjában még élénken élhetett őseiknek szavárd múltja, mert Bulcsú és Tamás Árpád házi hercegek bizánci látogatásukkor a császár előtt Szabartói Aszfaloi-nak mondták magukat, ami körülbelül Szavárdi Lovag jelentésű. (Szabír-tói ősföldi is lehet.)

A Bécsi Képes Krónika, a Thuróczy Krónika és más eredetmondáink szerint is Árpád ősei (csak a jelesebbeket felsorolva) a következők voltak: Álmos, Előd, Ögyeg, Ed, Csaba, Atilla, Bendegúz, Torda, Szemeny, Ethei, Opos, Kadocsa, Berend, Zultán, majd Bulcsu, és akikről még Noéig meg kell emlékeznünk: Badli (Budli)... Kattar... Hunor... Nimród, Kush, Jáfet és Noé, és tovább a Biblia szerint Lámekh, Mathusalem, és így tovább, még hat nemzetségen át, egészen Ádámig. A Biblia és krónikáink az itt fel nem soroltakkal együtt ötvenkét személyt mutatnak ki, melyeknek jelentős része nemzetségnév is, illetve dinasztia alapítói név. Tehát az Árpádi családfa gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza.


Árpád, népével a Kárpát-medencébe érkezve kijelentette, hogy az ő ősének, Atilla királynak hagyatékaként, örökség jogán vette birtokba a Pannon-Avar-Hun-Magyarok ősi földjét.


Iskoláinkban, amikor még magyar történelmet is tanítottak, azt mondták tanítóink, tanáraink, hogy Atilla származási helye nem ismeretes. Pedig ha ő Nimródi leszármazott, akkor legokosabb, ha Nimród földjén, Sineárban, Sumérban keressük szülőföldjét. Kálti Márk Képes Krónikája erről a következőket írja: Atilla, Isten kegyelméből Bendegúz, fia, a nagy Magor unokája, ki ENGADI-ban nevelkedett, a hunok, médek, gótok, dákok királya, stb. A Kézai Krónika pedig azt írja, hogy Atilla és népe a médek módján ruházkodott. Tehát akár nevelkedési helyét, akár viseletét tekintjük, mindkettő az Árpádi nép ősi lakhelyére, a Kaukázustól és a Káspi-tengertől délre eső területre, Nimród birodalmára mutat.


Ft. Szelényi Imre a Pannon nép eredetéről írt értekezésében szintén azt írja, hogy Árpád törzse az Orontes és Eufrates felső folyása közötti Arpaduból jött. Ettől délnyugatra volt Emese (Ma Homs?) városa. Árpád nagyanyjának neve szintén Emese volt. Az csak természetes, hogy az Árpádi nép északra húzódása nem egyszerre történt, hanem kisebb-nagyobb csoportokban, és évszázadokat vehetett igénybe.
Itt most vissza kell térnem a központi fekvésű Adiabene kiskirályságra. Miért? Azért, mert nemcsak Árpád családjának vannak adiabenei vonatkozásai, hanem a Nimródiak másik nagy egyéniségének, az Isten Fiának a Názáreti Jézusnak is.


Mariell Wehrlyv Frey Jesat Nassar, Genannt Jesus Christus című, 1966-ban írt művében bőven kitér Jézus származására is. Frey tulajdonképpen a Mamrejov testvérek apjuktól örökölt kutatási


eredményeit - miután azokat Dr. O. Z. A. Hanish zend főpap átnézte, véleményezte és angolra fordította - dolgozta fel. Mamrejov atya, aki a pravoszláv egyház megbízásából végzett vallástörténelmi kutatásokat és éveken át gyűjtötte az anyagot Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban, végül feleségével együtt a Szentföldön telepedett le és gyermekei is ott születtek. Kompetenciája tehát úgy őneki, mint Dr. Hanishnak - aki a teheráni orosz nagykövet fia és főrangú zarathustrián pap volt - kétségtelen.

A hatalmas, kétkötetes műből minket most csak Jézus származása érdekel, miszerint Jézus anyja Mária: Nakeb adiabanei királyi herceg és Grapte charaxi hercegnő leánya volt, kikről az apokrif iratok Joaquim és Anna néven emlékeznek meg. Azonban mindketten Pártos birodalmi hercegek voltak, erős zsidó kapcsolatokkal és szoros összeköttetésben Nagy Heródessel, aki szintén


nem volt zsidó, hanem a rómaiak által Júdea királyának kinevezett prozelita, idumeai hórita. A Smith's Bible Dictionary szerint Charax azonos a Jeruzsálemtől nyugatra eső Charasim nevű völgy által uralt területtel. Így tehát Jézus anyjának, Máriának ott örökölt érdekeltsége, birtoka volt.
Az Evangéliumok és egyéb kutatási eredmények szerint Jézus Mária fia volt. Az a kérdés, hogy apja a Szentlélek, vagy Jusef Pandan, vagy a nagy Heródes egyik fia, akit már Mária állapotos korában kivégeztek, most nem tárgya értekezésünknek.


Jézus a keresztrefeszítés után, felgyógyulva Galileába ment, bizonyára édesanyjához. De itt sem érezhette magát biztonságban, és elindult észak felé. Pál apostol már Damaszkuszban érte utol, ahol ő Jézus híve lett. De mit keresett Jézus északon? Bizonyára adiabenei királyi rokonait. És, hogy oda el is érkezett, azt bizonyítja Dr. E H. Hassnain; a srinagari egyetem történész-professzora, három japán egyetemnek díszdoktora, és a chicagói Anthropológiai Kutató Konferencia tagja, aki szerint Jézus a keresztrefeszítést túlélve és sebeiből felgyógyulva, a kashmíri fehér hunok földjére, Srinagarba, Indiába vándorolt. De először egy nagy kitérővel felment Arméniába, a professzor térképvázlata szerint először Nusaybinba, ami megfelel Adiabenének, majd onnan még északabbra, körülbelül a mai Jereván környékére és mindenütt elkezdett prédikálni. De milyen nyelven? - kérdezheti valaki. Arméniában természetesen arameus nyelven, ami származása révén neki anyanyelve volt. De itt sem maradhatott, mert prédikációit a hatalmasok lázításnak vették. Innen tehát elvándorolt Srinagarba. Útjára elkísérte őt Tamás apostol és egy Mária nevű asszony, aki útközben Ravalpindiben meghalt. A továbbiakra most nincs helyünk kitérni.
Vessük fel inkább a kérdést, hogy milyen nyelven beszélt a magyar történelem másik nagy alakja: Árpád és az Árpádi törzs?
Egyes történészek azt mondják, hogy bizonyára valami türk nyelven. Van, aki azt mondja, hogy hun nyelven. Csak éppen azt nem akarják mondani, hogy arameus nyelven. Jézus anyanyelvén. Pedig ez volna evidens, hiszen Árpád nagyanyja, Emese egy adiabenei hercegnő volt.


Amikor Anonymus: Gesta Hungarorumában azt írja, hogy Anno Dominice in carnationis DCCXVIIII-o Ugek ... longo post tempore de genere Magog regis erat quidam nobilissimus dux Scithie, qui duxit sibi uxorem in Dentumoger, filiam Eunedubeliani ducis nomine Emesu, de qua genuit filium, qui agnominatus est Almus...  A fordítók nem tudják értelmét adni az
Eunedubeliani szónak, mert azt személynévnek veszik, holott az egy hibásan írt helyhatározó és jelentése: adiabene-beli. A mondat helyes értelme tehát a következő: Urunk megtestesülésének 819. esztendejében Ügyek, Szhkítiának ... Magóg király nemzetségéből való igen nemes vezére, Dentu Magyariában feleségül vette az Abiabene-beli vezérnek Emese nevű leányát. Ettől fia született, aki Álmusnak neveztetett...


Mindezekből az is következik, hogy az Árpád-ház és az adiabenei királyi ház között közvetlen rokonság állt fenn, és így a két királyfi, Jézus és Árpád vérrokonok voltak és mindketten az arameus nyelvet, Az Ige nyelvét beszélték, amelyen Isten is beszélt Ádámmal.
Mindezek után, érthető, hogy miért kellett az Árpádok családfájának utolsó aranyágacskáját is letörni. Az akkori hatalmasak nem bírták volna elviselni azt az igazságot, hogy Jézus királyfi és Árpád király ugyanazon családfának aranyágacskái voltak.

VAJON A MAI HATALMASOK ELBIRJÁK-E
?? :! :k:

Főként akkor ha hamarosan megtudják majd, hogy JÉZUS SZÍRIUSZI VÉRVONALA még mindig ÉLŐ VÉRVONAL;)
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2010 08 30 ¦ 16:25:00
Koré kedves!

Akkor mostmár társak vagyunk?

OK! :D

Amúgy nem akarlak elszomorítani, de ugye emlékszel még amikor a Turul-ház nőági leszármazását kapcsolatba hoztam a Pálosokkal! Nos, a helyzet az, hogy ha a mormonok lemásolták az összes anyakönyvet, akkor nagy rá az esély, hogy minden Turul-házi és Pálos-rendi lehetséges utódot be tudnak azonosítani!
:o :o
# | SzuhaMaka SzuhaMaka - 2010 08 30 ¦ 16:51:45
"Árpád-vére" családfa

A jelenlegi hivatalos változat! Megsúgom hogy igencsak hiányos a családfa, de azért érdemes megnézegetni!

http://mek.niif.h...01577/pdf/
# | keepfargo keepfargo - 2010 08 30 ¦ 17:53:09
Pálos Rend
Ne vedd sértésnek, de pl. nekem nincs kanalam ezt végigolvasni. Talán ha fele ilyen hosszú lett volna...

tisztelettel/k.
# | Koré Koré - 2010 08 30 ¦ 17:53:59
SzM,
Igen.
És alig hittem a szememnek,
más volt a stílusod. :)
Köszönöm a sok érdekes információt.
Ha ki tudnám nyomtatni ezt a családfát, de jó lenne nagyítva böngészni!
# | Hegel Hegel - 2010 08 30 ¦ 18:08:28
9323.
Pedig Badinyi is meg Papék is ezt mondják! Szántaival...akkor?
# | Koré Koré - 2010 08 30 ¦ 18:17:31
Ez az őstörténet.
Hihetőbb, - mivel életszerű - mint az átszabott sőt időbelileg összekevert műtörténet.
Jézus utóéletét pedig nem mondja egyikük sem!

Egy embertől hallottam életemben, ill. olvastam,
- még 10 földi évet mondott - de ő meghalt 1925-ben.
# | talpi talpi - 2010 08 30 ¦ 20:26:38
Adjon az Isten!
Kore!
Ne aggódj, szegény "balnkoltaknak" kell valamit bizonyítani, ha már utólagosan bejegyzések készülnek, mert ugye erről is beszél a tv. alkotó.- Na, akkornemkell csodálkozni, hogy Nyírtass község olyan nagy "fej-lesztés" körébe esett. Szanaszét szórva minden, mocsok hegyek, zsíros-bűzös tulajdosnosok. De ki engedte ezt meg neki,? Hol az ANTSZ, vagy jogutódja? Mit és miért is kevernek a"sóba"? mondjuk, azt állítva, "ezzel a tapadást szüntetik meg.
Na szóval, visszatérve, lassan megérjük, hogy minemis létezünk, viszont olyan emberek lesznek, majdhogynem "Árpádházi" sarjak, akik még a magyart is törik, mi több a sapka helye nagyon ki van kopva, fejtetőn. Állandóan bólogatva-mormogva járnak és minden résbe kis papírokat tömködnek. Remélem, egyszer az Ő kis résükbe istömködnek valamit, ami igen termetes durranás lessz.
Egy szónak is száz a vége, itt e Honban már évtizedek óta folyik a Magyar elárulása, kormányzati és politikusi szinten. Egyik kutya, másik eb, ráadásul be sincs oltva. Majd lessz. Remélem vitya is egy kétfokozatúval hiszen felszálló ágban van, akkor?
Szebb Jövőt! Isten tartson!
# | Koré Koré - 2010 08 31 ¦ 01:51:19
talpi,
de bizony, fenemód egyhúron pendülnek, igazad van. Mért nem látják át az emberek?
Isten tartson Téged is, mindünket!

Célponttá vált mormonok


Amerika-ellenes tüntetés Moszkvában
Az Egységes Oroszország hatalmi párt ifjúsági szárnya, az Ifjú Gárda az "Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza" elnevezésű szervezet (közismertebb nevükön a mormonok) moszkvai székháza előtt demonstrált csütörtökön. A gárdatagok "Nem, az idegen ügynökökre!", "Fúj CIA!" jelszavakat skandálták. Még egy nagyméretű, szimbolikus repülőjegyet is kifüggesztettek, melyen a CIA logóját tüntették fel. A "repülőjegy" Moszkvából Washingtonba szólt, csak egy útra.

Jekatyerina Sztenyjakina, a gárda vezetője újságírók kérdésére elmondta: véleményük szerint ezt az amerikai szektát azért alapította az Egyesült Államok, hogy a fiatal mormonok hazatérésük után az FBI-nak vagy a CIA-nak dolgozzanak. Sztenyjakina azt is a mormonok szemére vetette, hogy az elején ingyen angol nyelvórákat ígérnek, ám a végén a tanulók maguk is misszionáriussá válnak és hozzátette, hogy a 14 milliárd dolláros oroszországi humanitárius segély az egyháztól észrevétlenül eltűnt. A hatóságok egyébként régóta tartanak az egyház növekvő befolyásától Oroszországban.

"Mivel a mormonok olyan humanitárius tevékenységben vesznek részt, mint hajléktalanok étkeztetése vagy irodalmi művek szétosztása, ezt sokan a megvesztegetés egy formájának tekintik." - fejtette ti Ivar Makszutov, a moszkvai RGGU egyházkutatója.

Az egyház vezetői az Ifjú Gárda vádjait visszautasították, szerintük teljességgel alaptalan, hogy az Egyesült Államok ügynökei lennének, mivel fő feladatuk az "ige hirdetése". A 14 milliárd dolláros segélyt is cáfolták, mondván mindössze 5 millió dollárról volt szó.
Szakértők szerint a mormonok elleni tüntetés jól illeszkedik a Kreml által szervezett külföldiek elleni "hadjárathoz", mely során minden olyan szervezetet igyekeznek ellehetetleníteni, melyek esetleg az ország belső ügyeibe szólhatnak bele. Külön törvényt fogadtak el az emberjogi és demokratikus jogokat felügyelő szervezetek ellen.

Egy hónappal ezelőtt a Kreml felszólította az Egyesült Államok nemzetközi fejlődésért létrehozott ügynökségét, hogy fejezze be tevékenységét Oroszországban. A szervezet az elmúlt húsz évben civil társadalmi szervezetek sokaságát támogatta anyagilag.
Link

Hozzászólások


#1 | Perje - 2012. november 01. 19:59:57
Az " ige hirdetése" is lehet aknamunka. Sőt.. Akad erre nálunk is példa, csak gyámoltalanok vagyunk ahhoz, hogy az ellen tegyünk. Külföldi szervezetek ne is avatkozzanak be egyetlen ország életébe sem!
Néhány éve itt is nagy mormon jövés-menés volt. Nem is értettem, hogy huszonéves, munkaképes , feketeruhás fiatal emberek mit akartak itt nálunk elérni, és ki finanszírozta őket?
#2 | satu - 2012. november 01. 20:20:46
Jól tudom, hogy obamba "ellenfele" is mormon?
NMem zörög a haraszt...
#3 | postaimre - 2012. november 01. 20:23:19
Satu olvass vissza és érted, hogy ez is csak álca. Mocskos zsidó-csürhe ez is.

KIK LEHETNEK A MORMONOK VALÓJÁBAN,
ÉS MI CÉLBÓL ÉS MI JOGON SZORGOSKODNAK, KUTAKODNAK
FÉL ÉVSZÁZADA AZ ŐSEINK ADATAI KÖZÖTT?
http://webcache.g...=firefox-a
#4 | Kore - 2012. november 01. 20:23:24
Perje, de ami még felháborítóbb, hogy 1959 óta azért voltak főképpen jelen 2010-ig, hogy az ország összes anyakönyvét (születési-, házasságkötési és halotti) digitalizálják!
Aztán orrbáncék rendeletet hoztak ki, hogy
2011-től nem is lehet belenézegetni az iratokba igazi magyarnak!
Vajon miért e hosszú-hosszú csendes tevékenység, s milyen "nagyszabású" tervek megvalósításához asszisztált itt mindegyik magyarországi rezsim???
Azt olvastam, hogy az egész Kárpát-medencéből egyedül csaucseszku
nem adott nekik erre engedélyt.

Egyáltalán nem véletlen a feltételezés, hogy az FBI és CIA előretolt képviselőinek mondják őkelméket.
És ráadásul milyen hibátlanul tud a többségük magyarul beszélni!
Jó kiképzésük lehet, és nagyon fegyelmezettnek és szolídnak mutatkoznak a fiataljaik idehaza.
Beetetés! Több mint 50 éve!!!

Azt hiszem itt mindenki tudja, hogy a származásunk fölött milyen önzetlenül
őrködnek!
Csak gondoljatok Móricz János sorsára...
#5 | Kore - 2012. november 01. 20:25:17
Imre! :)
Lám, mennyire egyszerre gondoltuk ugyanazt!
#6 | postaimre - 2012. november 01. 20:28:26
Koré, ezen én nem is csodálkozok. Azon igen, ha nem így lenne!s_z
#7 | Kore - 2012. november 01. 20:29:26
Bizony, Satu a kormánykörökben is
gazdag, egyházuk által delegált képviselőik vannak jelen -
és állandóan az "ütőereken a kezük"!

Szinte a semmiből lettek azonnal vagyonosak, amint megalakultak, állítólag hatalmas kincset találtak, úgy jó 130 évvel ezelőtt.
#8 | Perje - 2012. november 01. 20:33:17
Az oroszok legalább tesznek ellenük.
#9 | Kore - 2012. november 01. 20:35:01
Uram Istenem!
Hogy lett az eredeti szövegezésből ilyen tört magyarság???
Csak nézek nagyokat, hemzseg a ... s_s 
Pl. mi az a tégia??? A gugli hozzám képest egy zseninek tűnik!
s_m 
Áhh, s_q  
#10 | satu - 2012. november 01. 20:40:54
Köszönöm Imre! Így már tisztább a kép.
Koré!s_l
Neked is nagyon köszönöm, annak idején ezt valóban kihagytam.
Forrás:http://www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php

Módosítás: (2012. november 10. szombat, 08:24)

 
Kérjük, hogy regisztrálj vagy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni ehhez a cikkhez.